Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektuppstart Villekulla Annika 2020-2021

Skapad 2020-08-20 08:40 i 123621 Förskolan Villekulla/Maria Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Arbetslaget på Annika på Villekulla har involverat förskolans familjer genom dela ut en folder för barnens projektuppdrag. Familjer som skulle börja i augusti fick infofolder tillsammans med introduktions brev. Informations folder delades ut och skickades i juni 2020. Nu är det dags att komma igång.                                                                                                                                                                                                

I syfte att komma igång med praktiskt arbete kring barnens projektuppdrag arbetar förskolan på följande vis:

Vi tog hand om projektmaterialet från familjerna. Bilderna sattes upp på den en dokumentationsvägg.

Vi tittade på bilderna tillsammans med barngruppen, flera gånger och i mindre grupper. Barnen berättade/pekade/lät/visade med sina kroppar vad de såg på bilderna.

Vi skrev ner det vad barnen gjorde/sa?

Didaktiska dilemman och val: Hur fångar vi just det barnet ser? Inte det pedagogen ser. Hur gör vi så att vi inte tar det vi (pedagoger) ser för det barnet ser? 

I arbetslaget bestämde vi att vi ställer bara en fråga till barnen: "Vad ser du på bilden?". Vi hade förväntat oss då att det blir lättare för oss att fånga just det barnet ser i stunden. Vi har medvetet och aktivt tagit beslut att inte ställa inledande frågor så som: Vad gör den? Vad heter det? Varför? osv. Sedan fångade vi det barnen sa, visade med kroppen, lät som eller pekade på.

 

Vi observerade och dokumenterade vad barnen fäste sig särskilt vid? Vad återkomm de till?

Barnens reflektioner och kommentarer sattes upp bredvid barnens bilder på dokumentationsvägg som blev till processvägg.

 

Hur går vi vidare?

Vi observerade och fotografera det barnen blir nyfikna på (djur, löv, insekter, bollar, färger ...) Dokumenterade barns utforskande.

Vi försökte fånga upp barnens intressen och utmana dem i undervisningen genom att iscensätta,  planerade aktiviteter och tillföra material som luppar, förstoringsglas, färg, lera, ljusa kuben, tyger, målar färger mm Vi låt barnen prova och undersöka vid flera tillfällen. 

Därefter är det tid för arbetslaget att formulera en Projektbeskrivning utifrån Hållbar framtid. Vad vill vi att barnen ska få vara med

 

Så här använder vi lärloggar: 

Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning) med ett syfte där barnens lärande blir synligt.

Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.

Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.

I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: