Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vatten och luft

Skapad 2020-08-20 09:08 i Villaskolan Kristianstad
NO året runt
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du ska få lära dig mer om vatten och luft.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna:

·         berätta om vatten  ( kretslopp, fast-flytande-gas, lösning-blandning)

.      berätta om luft ( fotosyntes, tar plats-väger- varm/kall)

·         undersökningar om vatten och luft

.     skriva och rita om dina undersökningar

·         separerar lösningar och blandningar 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
vatten och luft

På väg....
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbar
vattnets kretslopp
Du kan delvis förklara hur vattnets kretslopp går till.
Du kan förklara kortfattat vad som händer i naturen med vattnets kretslopp.
Du förklarar utförligt hur vattnets kretslopp går till.
vattnets tre former
Du vet att vattnet kan finnas i tre former och kan delvis förklara vad de heter eller delvis hur man får fram dem.
Du kan vattnets tre faser. Du vet vad de heter och hur man kan få fram dem.
Du kan vattnets tre faser och hur man kan få fram dem. Du vet även vad begreppen för vad övergångarna heter.
lösningar och blandningar med vatten
Du vet delvis skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du försöker ge exempel på sådana.
Du vet skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan ge ett exempel på varje. Du vet hur man delar på lösningar och blandningar igen.
Du förklarar skillnaden mellan en lösning och en blandning. Du kan ge flera exempel på varje. Du vet även hur man sedan separerar de olika igen samt vad begreppen för det är.
luft och fotosyntes
Du vet delvis vad fotosyntes är.
Du vet i korta drag vad fotosyntes är och varför den är viktig för människan.
Du vet vad fotosyntes är och kan förklara det på ett utvecklat sätt.
om luft
Du försöker berätta vad du lärt dig om luftens egenskaper.
Du kan de tre saker vi arbetat med om luft.
Du kan berätta mer utförligt om de tre saker vi arbetat med om luft.
göra undersökningar
Du behöver hjälp med att arbeta efter instruktioner och/eller hjälp med att utföra egna undersökningar.
Du kan till största delen läsa instruktioner och utföra enkla undersökningar.
Du kan läsa instruktioner och utföra enkla undersökningar.
visa och förklara dina resultat
Du behöver hjälp med att dokumentera dina gissningar, resultat och/eller dina förklaringar.
Du kan rita och skriva vad du tror ska hända, vad som faktiskt hände samt försöka skriva varför det blev som det blev.
Du ritar och skriver och förklarar hela din undersökning på ett utförligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: