👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion v.35-36

Skapad 2020-08-20 09:43 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Inledande planering, uppstart för läsåret
Gymnasiesärskola Religionskunskap
Introduktion till ämnet religion Photo on Foter.com Photo on Foter.com

Innehåll

De första 2 veckorna ska vi arbeta med:

 

Vad är religion?

Vad kan du om religion?

Vad står det i kursmålen?

Vad behöver man kunna för att nå olika betyg?

 

Uppgifter

  • Studiebesök Torsångs kyrka v.37

  • Studiebesök Torsångs kyrka v.37

  • Vad gör människor lyckliga?

  • Kunskapskrav religion

  • Kunskapskrav religion

Matriser

Rei
Religionskunskap 1

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kännetecken för världsreligionerna
Eleven medverkar i att ge exempel på kännetecken för var och en av världsreligion
Eleven ger exempel på något kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Eleven ger exempel på några kännetecken för var och en av världsreligionerna.
Föra resonemang om världsreligionerna
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur religioner och andra livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Föra resonemang om livsåskådningar
Eleven medverkar i att föra resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för enkla resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Eleven för utvecklade resonemang om (orsaker och konsekvenser, om likheter och skillnader, om hur det som hänt påverkat oss, om källors användbarhet) hur livsåskådningar kan ta sig uttryck för människor.
Samtal om livsfrågor
Eleven medverkar i att samtala om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om livsfrågor.
Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om livsfrågor.
Etiska frågor och begrepp - i vardagen och yrkeslivet
Eleven medverkar i samtala om etiska frågor och använder då några etiska begrepp.
Eleven samtalar på ett enkelt sätt om etiska frågor på ett enkelt sätt och använder då några etiska begrepp på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven samtalar om etiska frågor på ett utvecklat sätt och använder då några etiska begrepp på ett ändamålsenligt sätt.