Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Au café (åk 8 ht 20)

Skapad 2020-08-20 11:41 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Du lär dig beställa på café.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi jobbar med förmågan att kommunicera och formulera oss, genom att träna på att gå på café.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 • Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 •  M2Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  M2Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:


Du visar att du förstår det mesta av innehållet i texter om vardagliga ämnen, genom att svara på frågor, berätta om och kommentera innehållet i texterna. Genom att använda olika strategier när du läser, visar du också hur du lättare kan förstå innehållet i olika texter.

Genom att delta i olika dialoger och rollspel inom temat, gå på café, visar du att du kan formulera dig med tydliga meningar och göra dig förstådd.

I samtal, dialoger och rollspel visar du också att du själv kan förstå det viktigaste av innehållet i tydligt, talat språk, genom att berätta om och kommentera innehållet, svara på frågor och ställa följdfrågor, som för samtalet och dialogen framåt. När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Förmågan att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal.

Förmågan att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi läser texter inom ämnesområdet.

Vi lär oss matord.

Vi repeterar och lär oss prata om väder och några andra vardagliga ämnen (sport/fritidsintressen, kläder, beskriva personer/dju) och uttryck.

Vi går igenom och tränar på att använda samtalsstöd (Jag håller med/Jag håller inte med etc).

Vi går igenom hur man beställer mat och dryck på kafé/restaurang, samt tränar detta genom att skriva egna dialoger.

Vi går igenom uttal och tränar på det i våra dialoger.

Vi går igenom grammatik, t ex partitiv artikel och hur man böjer verb, för att kunna bilda meningar.

 

Slutuppgift:

Du visar i en muntlig slutuppgift att du, tillsammans med en klasskompis, kan göra en "gå på café"-dialog. Du visar att du kan beställa mat, samtala kring t ex väder, kläder, favoritsport, kommentera det kompisen säger (samtalsstöd),  fråga om olika maträtter, använda artighetsuttryck (hälsa, tacka, säga hej då). Ni ska även kunna byta roller. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Au café

Prata

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beställa, betala
Du kan formulera dig enkelt och för det mesta begripligt med fraser och kortare meningar. Du kan beställa någon rätt och be om notan, samt använda de artighetsfraser som krävs (hälsa, tacka, säga hej då).
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med fraser och meningar. Du kan beställa några olika rätter och be om notan, samt använda de artighetsfraser som krävs (hälsa, tacka, säga hej då).
Du använder ord och uttryck från de olika texter vi har läst och bildar egna meningar och använder längre fraser. Du kan beställa ett flertal rätter, fråga om någon maträtt och be om notan, samt använda de artighetsfraser som krävs (hälsa, tacka, säga hej då).
Ställa frågor
Du ställer enstaka frågor om t ex kompisens maträtt, hur kompisen mår, vad kompisen har gjort, vädret etc.
Du ställer ett flertal frågor och kan även ge enstaka kommentarer och samtalsstöd.
Du deltar aktivt genom att ställa många olika frågor, följdfrågor, kommentera och ge samtalsstöd till det kompisen säger (t ex "c'est vrai"=det är sant, "d'accord"= okej) och ställa följdfrågor(t ex "Qu'est-ce que tu veux dire?"= Vad menar du?, "Pourquoi?"=Varför?).
Vardagssamtal
Du kan säga någon mening om t ex vädret eller om dig själv. Du kan besvara enstaka frågor kompisen ställer.
Du kan delta i ett samtal och berätta lite om dig själv, om maträtten, om vädret etc på ett till viss del sammanhängande sätt. Du kan besvara några frågor kompisen ställer.
Du kan delta i ett samtal och berätta om dig själv, din familj, dina vänner, husdjur och intressen, vad du tycker om och inte tycker om att göra, om maten, om vädret, om kläder etc på ett relativt sammanhängande sätt. Du kan besvara de flesta frågor kompisen ställer.
Uttal
Du kan oftast göra dig förstådd och försöker ha ett franskt uttal.
Du uttrycker dig oftast tydligt, med ett relativt gott uttal, genom att använda en del av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
På ett tydligt sätt och med ett gott uttal gör du dig förstådd, genom att använda flera av de franska uttalsregler du har fått lära dig.
Tydlighet
Du känner till en del av den grammatik vi gått igenom och kan böja enstaka verb i nutid.
Du kan använda en del av den grammatik vi har gått igenom och kan böja några verb i nutid när du bildar meningar.
Du kan använda den grammatik vi har gått igenom, dvs artiklar (le/la, un/une, des/les), maskulinum, femininum, plural, personliga pronomen (mon/ma/mes=min, mitt, mina), böja verb i nutid och använda negationer (ne...pas= inte) på ett säkert sätt när du bildar meningar.
Höra och förstå
Du förstår enstaka ord i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår mycket av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Du förstår det mesta av vad som sägs i hörövningar, enkla samtal och instruktioner.
Språkliga strategier
Du kan välja och använda någon strategi.
Du kan välja och använda några olika strategier.
Du kan välja och använda flera olika strategier (t ex omformulering, synonymer, förklaringar, ställa frågor, använda ordbok eller bokens gloslista, fråga kamrat, titta på anteckningar och stenciler, jämföra med andra språk, dra slutsatser från sammanhanget och göra logiska gissningar) som gör att du lättare förstår och gör dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: