👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk7 v.34- 39 Hablamos!

Skapad 2020-08-20 13:35 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
När man åker till ett nytt land brukar man träffa nya människor. De är nyfikna på hur man är som person och varifrån man kommer. Under terminens första veckor kommer vi att öva på att berätta om oss själva och att ställa frågor till varandra. Vi ska tala om var vi bor, vad vi gillar, vilka kläder och färger vi tycker bäst om samt beskriva den platsen där vi bor.

Innehåll

Fokus: Muntlig interaktion

 

vecka

Ämnets område

Genomgångar

Grammatik

Muntliga

övningar

Läxor

(torsdag till torsdag)

34

Intro:

Centralt innehåll; arbetssätt, kort brev där man berättar om sig själv. Kap 1.

 

 

 

 

 

 

 

35

Hälsningsfraser

Frågeord


Berätta om själv (kap. 1-2)

 

Singular av tener (kap.2)

 

 

 

prepositioner

ÖB s.7,9

 

Glosor, se Teams 7SP_2/Filer/Deberes

 

36

Räkneord

Färger (kap.3)

 

Kläder (kap.4)

Färger

 

Sång: Me gustas tú

 

Regelbundna verb (llevar, vivir)

 

Adjektivböjning (kap.4)

 

 

Adjektivböjning ÖB s.28 uppg.5

 

 

gustar

ÖB s.20,22,23

 

 

 

ÖB s.25,29

Glosor, se Teams 7SP_2/Filer/Deberes

 

37

 

Förberedelseuppgift

 

Ser och estar

 

ÖB s.16

 

Glosor, se Teams 7SP_2/Filer/Deberes

 

38

 

Prov

 

 

 

 

39

Prov

 

 

 

 

 

 

 

GENOMGÅNGAR

 

Regelbundna verb -ar, -er, ir https://youtu.be/elpiHntDwgk

 

Verb ser https://youtu.be/GEKtH7v92Jc

 

Verb estar https://youtu.be/PIR7od7Qjtw

 

Skillnad mellan ser och estar samt verbet tener https://docs.google.com/presentation/d/1CtS9FwHmiMZetwMlpYKGoa3u-dyk6D5ZpoAA7IWh2Pg/present?includes_info_params=1&eisi=CLis39mVluoCFVWBIwAd0I8JAQ&slide=id.p

 

 

ÖVRIGT MATERIAL/ORDFÖRRÅD

 

La ropa https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/ropa-prendas-de-vestir/

 

Los colores https://www.profedeele.es/actividad/vocabulario/los-colores/

 

Me gustas (con personas) https://www.profedeele.es/actividad/funciones/verbo-gustar-personas/

 

Manu Chao Me gustas tú https://www.profedeele.es/actividad/cancion/manu-chao-me-gusta-como-eres/

 

 

 

 

PROV

 

Una presentación (kap. 1-4)

 

Tidsåtgång 5 min per elev

 

vad testas?

 

Hälsningsfraser, presentera/berätta om sig själv, frågeord, färger, 0-49,

 

geografi, un/una, el/la, kläder, adjektivböjning, prepositioner, llamarse,

 

tener, vivir, ser, estar, gustarse, llevar (singular).

 

 

 

Uppgifter

 • Muntligt prov, vecka 38/39 Una presentación (kap. 1-4)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9