Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Hitta ut år 7

Skapad 2020-08-20 14:06 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Geografi Svenska Biologi Idrott och hälsa
I arbetsområdet Hitta ut kommer du att lära dig mer om hur man använder kartan när du orienterar eller räknar med skala. Du kommer också att få laga mat utomhus samt besöka Erkenlaboratoriet och lära dig mer om hur de arbetar där. Vi kommer även att undersöka en naturruta samt arbeta med gradnät och blindkartor.

Innehåll

Tidsperiod:

        v. 38-41

Vad ska jag lära mig?

Du ska lära dig:

  • Att orientera dig i okända miljöer.
  • Att genomföra olika friluftslivsaktiviteter
  • Att genomföra fältstudier och experiment.
  • Att formulera enkla frågeställningar, planera, utföra och utvärdera undersökningar.
  • Att dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Hur ska jag visa det?

Genom att aktivt delta i de aktiviteter som ingår i temat såsom orientering, friluftslivsaktiviteter, besök på Erkenlaboratoriet, Färsna 4H-gård, naturrutor mm. 

 

Dokumentation och utvärdering i BookCreator av genomförda aktiviteter.

  •  

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

Vi kommer att:

Vecka 38

 

Tid: (ca)

ALLA

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

08.20-

09.00

Uppstart - gå igenom temat

 

Id-hall

 

 

 

 

09.15-

10.15

Miniuppgift i BC, lägg in en bild, skriv en bildtext och lägg in ett ljud.

 

Id-hall

 

 

 

 

10.30-

11.10

 

Passa kartan

Erica

ute

Skala

Helena

ute

Seterra

Chri

sal 715

Kartpromenad

Anna

ute

12.00-

12.40

 

Kartpromenad

Seterra

Skala

Passa kartan

12.40-

13.20

 

Seterra

Kartpromenad

Passa kartan

Skala

13.20-

14.00

 

Skala

Passa kartan

Kartpromenad

Seterra

14,00-

14.30

Dokumentera dagen i BC

(hemklassrum)

 

 

 

 

Vecka 39

 

 

 

 

 

Tid:

ALLA

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

 

Hela dagen:

7A Färsna

Helena och Helena

 

 

 

 

7B

08.20-

08.40

Samling genomgång av dagen

Anna och Erica

 

 

 

 

09.00-

09.40

Anna, Erica, Chris

Gradnät

 

Plocka bär/svamp

Naturruta

 

 

09.40-

10.20

 

Naturruta

Gradnät

Plocka bär/svamp

 

10.20-

11.10

 

Plocka bär/svamp

Naturruta

Gradnät

 

12.10-

14.30

Afternoon-tea

Steka bröd på muurikka

 

Dokumentation och utvärdering i BookCreator

 

Anna, Erica

 

 

 

 

 

Vecka 40

 

 

 

 

 

Tid:

ALLA

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

 

Hela dagen:

7B Färsna

 

 

 

 

7A

08.20-

08.40

Samling genomgång av dagen

 

 

 

 

09.00-

09.40

Anna, Erica, Chris

Gradnät

Plocka bär/svamp

Naturruta

 

09.40-

10.20

 

Naturruta

Gradnät

Plocka bär/svamp

 

10.20-

11.10

 

Plocka bär/svamp

Naturruta

Gradnät

 

12.10-

14.30

Afternoon-tea

Steka bröd på muurikka

Koka te på trangiakök

 

Dokumentera samt utvärdera dagen i BookCreator

 

 

 

 

 

Vecka 41

 

 

 

 

 

Hela dagen:

7B Erken

 

 

 

 

7A

08.20-

08.40

Samling och genomgång av dagen

 

 

 

 

09.00-

11.10

 

Fysisk aktivitet

 

 

 

 

 

12.10- 14.30

 

Dokumentation och utvärdering i BookCreator

 

 

 

 

Frågeställningar att utgå från när du dokumenterar och utvärderar:

- Vad har ni gjort idag?

- vi började med att...

- sen gjorde vi såhär och då blev det...

- vi avslutade med att...

Hur har det gått?

- varför gick det så?

- vad skulle ni ha kunnat göra annorlunda?

Vad har du lärt dig idag? 

Uppgifter

  • Book Creator - dokumentation

Matriser

Sv Bi Idh Ge
Idrott och hälsa - Hitta Ut

Underlag saknas
Når ännu ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Förmåga att:
genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  • Idh
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför frilufts-aktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Förmåga att:
orientera sig i olika miljöer
eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Sv Bi Idh Ge
Tema: Hitta ut år 7

Rubrik 1

Underlag saknas
Når ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga:
Genomföra fältstudier
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: