👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 - The game

Skapad 2020-08-20 15:39 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola F – 3 Engelska
Att lära sig engelska är kul! Visste du att vi använder många engelska ord i svenskan? Till exempel kommer ord som shorts, snacks, okey, juice och lunch från engelska språket. Tillsammans kommer vi att upptäcka fler sådana ord men också lära oss många nya.

Innehåll

Syfte 

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda engelska språket. De ska utveckla förmågan att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Mål med undervisningen

Under terminens gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • förstå tydligt talad engelska.
 • utveckla din engelska i både tal och skrift.
 • hålla olika former av enkla samtal och dialoger.
 • förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 • förstå enkla engelska filmer och dess innehåll.

Arbetssätt

 • lärarledda genomgångar.
 • titta på film och sedan arbeta med innehållet.
 • olika aktiviteter t.ex. bingospel, sång och memory. 

På engelskan kommer du att lyssna till talad engelska, sjunga, leka lekar och göra gruppövningar. Du kommer att titta på serien ”The game" och göra efterföljande uppgifter. Du kommer att ha enkla samtal och dialoger med andra. Du kommer att få lära dig nya ord och fraser inom olika områden som du är bekant med. Det handlar t.ex om djur, sinnen, hälsningsfraser, siffror, mat och känslor.Till varje avsnitt i serien kommer vi att arbeta runt just det innehållet.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • delta vid hörövningar, filmer, sång och lekar.
 • säga enkla fraser och ord på engelska.
 • följa enkla instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6