Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik HT-20

Skapad 2020-08-20 16:44 i Öllsjöskolan Kristianstad
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Syftet med undervisningen är att utveckla den kommunikativa- samt procedurförmågan och på så vis välja och använda lämpliga metoder för rutinuppgifter och problemlösning.

Innehåll

 

Mina mål:

Jag kan säga talen 0-200. 

Jag kan dela upp tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan räkna uppställningar i addition utan minnessiffra inom talområde 0-200.

Jag kan räkna uppställningar i addition med minnessiffra inom talområde 0-200.

Jag kan räkna uppställningar i subtraktion utan minnessiffra inom talområde 0-200.

Jag kan räkna uppställningar i subtraktion med minnessiffra inom talområde 0-200.

Jag kan mäta tid analogt med timme, halvtimme och kvart.

Jag kan lösa enkla problem med lämplig strategi. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Utvärdering - Favorit Matematik HT-20

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
Jag kan inte talen 0-200 och behöver träna mer.
Jag kan talen 0-200.
Jag kan talen 0-1000.
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag kan inte dela upp ett tal i ental, tiotal och hundratal och behöver träna mer.
Jag kan dela upp ett tal i ental, tiotal och hundratal.
Jag kan dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
Jag kan inte räkna med uppställningar i addition inom talområde 0-200 och behöver träna mer.
Jag kan räkna med uppställningar i addition inom talområde 0-200.
Jag kan räkna med uppställningar i addition inom talområde 0-1000.
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
Jag kan inte räkna uppställningar med addition och minnessiffra inom talområde 0-200 och behöver träna mer.
Jag kan räkna uppställningar med addition och minnessiffra inom talområde 0-200.
Jag kan räkna uppställningar med addition och minnessiffra inom talområde 0-1000.
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
Jag kan inte räkna med uppställningar i subtraktion inom talområde 0-200 och behöver träna mer.
Jag kan räkna med uppställningar i subtraktion inom talområde 0-200.
Jag kan räkna med uppställningar i subtraktion inom talområde 0-1000.
Kommunikativ förmåga
 • Ma   3
Jag kan inte räkna uppställningar med subtraktion och minnessiffra inom talområde 0-200 och behöver träna mer.
Jag kan räkna uppställningar med subtraktion och minnessiffra inom talområde 0-200.
Jag kan räkna uppställningar med subtraktion och minnessiffra inom talområde 0-1000.
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag kan inte mäta tid analogt och behöver träna mer.
Jag kan mäta tid analogt med timme, halvtimme och kvart.
Jag kan mäta all tid analogt.
Procedurförmåga
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan inte lösa enkla problem med lämplig strategi och behöver träna mer.
Jag kan lösa enkla problem med lämplig strategi.
Jag kan lösa enkla problem med lämplig strategi samt förklara valet av strategi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: