Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2020-08-20 18:26 i Storvikens förskola Östersund
Förskola
Utifrån vårt årshjul startar vi upp ht-20 med området Normer och värden. Vi arbetar för att jobba ihop barngruppen genom att vistas mycket utomhus. Utgångspunkten är att leka tillsammans och skapa goda relationer, känna glädje, ha roligt tillsammans och känna trygghet.

Innehåll

Normer och värden - kamratskap

Nuläge:

Vid starten av ht har vi nu många nya barn i vår grupp som ska arbetas ihop, bli trygg med varandra, lära känna varandra. Utgångspunkten är att leka  tillsammans och skapa goda relationer, glädje, ha roligt tillsammans och känna trygghet. Vi pedagoger har märkt att om vi använder oss av lärmiljöer i vår närmiljö tex skogen, lekparken så hittar barnen varandra på ett annat sätt och lek många barn  tillsammans utvecklas.

Mål/syfte: 

 • Att känna trygghet
 • Att ha roligt tillsammans - känna glädje
 • Att känna grupptillhörighet
 • Att utveckla lek tillsammans med andra, samarbeta och leka tillsammans både i stor och liten grupp

 

Genomförande: 

Under  augusti/september kommer vi att arbeta i lärmiljöer både ute och inne. 
Aktiviteter i skog och lek på lekpark en - två dagar i veckan kommer att varieras med gruppstärkande lekar inomhus. Under de första veckorna observerar vi pedagoger barnens intressen för att se vilken undervisning/ projekt som kan uppstå.

I vår undervisning kommer vi även att använda oss av skapande för att skapa gemensamma skapande alster, handavtryck, självporträtt etc. Detta för att stärka och synliggöra gruppgemenskapen. 
 

 

 

 

 

 

Vi arbetar, utforskar, skapar i grupper för att lära känna varandra, samspela och samarbeta kring en gemensam aktivitet.

Barnen kommer även en gång i veckan att arbeta i mindre grupper, detta för att se det enskilda barnets behov, intressen och för att utmana barnet vidare i sina lärprocesser.
Grupperna kommer att vara 3 st, Björnarna, Rävarna och Hararna.

En pedagog deltar i varje grupp. 

 

Dokumentation under läroprocess: 

Under arbetet med barnen följer vi upp och dokumenterar i Unikums lärlogg för avdelning blåbär. Vi reflekterar tillsammans med barnen utifrån foton och vi pedagoger reflekterar på måndags reflektionen, över vad vi ser och hur vi går vidare med barnens lärandeprocess/ intressen utifrån våra dokumentationer.

 

Ansvar:

Alla pedagoger på avdelning blåbär arbetar med detta utifrån vår grovplanering som vi skapat tillsammans.  

Uppföljning:

Analys/ reflektion vid måndags reflektions stunder då alla pedagoger deltar. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: