Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är grejen med mig?

Skapad 2020-08-20 19:40 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 8 Religionskunskap
Detta är ett arbetsområde som handlar livsfrågor och hur livsfrågorna återspeglas i populärkulturen. Vi kommer också att arbeta med begreppet identitet och studera hur olika riter påverkar vår identitet.

Innehåll

Målet med undervisningen är att reflektera över livsfrågor och sin identitet. Du ska lära dig mer om populärkulturen kan hjälpa oss att förstå livsfrågorna. Du ska också lära dig argumentera i viktiga etiska och moraliska frågor. Du ska lära dig mer om människosynen i de olika religionerna och vi skapar våra identiteter.

 

Hur vill du arbeta(verktyg för att nå målen) för att nå målen och kunskapskraven?

Samtal och diskussioner

Muntliga checkpoints 

Do bi do

Arbete i grupp

Häfte svar och frågor(text)

Kahoot

Fiskskålen

Kooperativ

Film

Studie.se

Hur vill jag bli bedömd?

Via samtal och diskussioner

Muntliga frågor

Muntliga checkpoints

 

Vilka förmågor(färdigheter) ska vi träna på

Kommunikation

Läsning och läsförståelse

Samtala och lyssna på varandra i grupp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 9
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 9

Matriser

Re
SO matris Vad är grejen med mig

SAMHÄLLSORIENTERANDE ÄMNEN BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
KOMMUNICERA, RESONERA
Samtala, Argumentera och kommunicera sina åsikter och kunskaper Respektera andras åsikter
Uttrycker sig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Försöker förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt kring ämnet samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara med hjälp av ämnesrelaterade uttryck.
Uttrycker sig säkert, använder ämnesspecifika ord och uttryck. Beskriver, förklarar och motiverar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: