Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fullersta RO Vår skog - tema träd

Skapad 2020-08-20 21:08 i Stenmoskolan Huddinge
Vi lär oss om träd och att att artbestämma och sortera träd som finns i vår närmiljö. Vi undersäker dem och funderar på vilken nytta vi har av dem.
Grundskola 2 Svenska Biologi Bild NO (år 1-3)
Vi lär oss att att artbestämma och sortera träd i vår närmiljö.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att namnge trädets delar
 • din förmåga att sortera träd i barr- och lövträd
 • din förmåga att namnge några träd
 • din förmåga att läsa och skriva enkla faktatexter
 • din förmåga att avbilda träd 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi ska:

 • läsa och skriva enkla faktatexter om träd 
 • se film om träd 
 • göra bilder av träd och lära oss trädets delar
 • gå ut i naturen och göra trädobservationer
 • producera bilder och texter 
 • sortera och kategorisera träd som finns i vår närmiljö, titta på likheter och skillnader

 

Bedömning

I arbetsområdet kommer följande att bedömas:

- din förmåga att läsa och förstå faktatext. 

- din förmåga att svara på frågor utifrån en faktatext.

- din förmåga att beskriva träd med ämnesspecifika ord

- din förmåga att namnge och känna igen träd i vår närmiljö, ex björk, ek, lönn, rönn, asp, tall, gran, en.

- din förmåga att följa instruktioner och därefter rita träd. 

- din förmåga att namnge trädets delar. 

- din förmåga att resonera kring människans behov av träd

- din förmåga att skriva en enkel faktatext och rita en passande bild

- din förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt, samt skriva med små bokstäver

Uppgifter

 • Vilka kunskaper har du efter att ha avslutat tema träd?

 • Vilka kunskaper har du fått under tema träd?

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: