👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering tre världsreligioner åk 2

Skapad 2020-08-20 21:30 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Religionskunskap
Vad är religion? Vad är tro?

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med? 

 

Vad begreppet religion innebär.

 

Religioner och platser för religionsutövning

 

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

 

Någon berättelse ur bibeln och dess innebörd.

 

 

 

Vecka: 

 

vecka 50-8

 

 

Syfte:

 

Eleverna ska bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället.

 

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå samt förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. 

 

Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle som är präglat av mångfald, är kunskap om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

 

 

 

Mål:

 

Eleven ska känna till religioner och platser för religionsutövande.

 

Känna till några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom.

 

Känna till några berättelser ur bibeln och deras innebörd. 

 

 

Arbetssätt: 

 

Vi kommer ha genomgångar och diskussioner i klassrummet.

 

Läsa faktatexter om de tre religionerna.

 

Titta på pedagogiska utbildningsfilmer.

 

Undersöka likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Kunskapskrav: Finns under läroplan nedan.

 

Ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendom.

 

Beskriva några plaster där man utövar religion

 

Kunna göra enkla jämnföresler mellan de olika religionerna.

 

Bedömingsform: Här skrivs hur eleverna bedöms.

Förklara begreppet religion

Vara delaktig i diskussionerna kring olika högtider, symboler och platser för religionsutövning

Se skillnader och likheter mellan kristendom, islam och judendom

Återberätta det du förstått av de olika berättelserna och religionerna i tal, skrift och bild

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
    Re  E 6
  • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
    Re  E 6