Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2020-08-20 22:10 i Gantofta skola Helsingborg
Vatten är nödvändigt för allt liv.
Grundskola 5 Biologi Kemi Fysik
Om det inte fanns vatten på vår planet skulle det inte gå att leva här. Alla djur och växter behöver vatten för att överleva. Vatten kan se ut på olika sätt och det finns vatten överallt på jorden, men det är samma vatten som hela tiden flyttar sig runt i naturen. Vi har det vatten vi har på jordklotet och det måste vi ta vara på.

Innehåll

Kunskaper och förmågor att utveckla:

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • känna till vattnets kretslopp
 • känna till något om vattnets egenskaper
 • skillnader mellan hav och sjö
 • känna till hur vi renar vårt vatten (avlopp resp dricksvatten)

Så här arbetar vi:

Vi kommer att läsa, diskutera och reflektera över texter kring vattnets kretslopp, vattnets egenskaper samt olika vattentyper.  Se filmer och diskutera innehållet.

Vi kommer att besöka reningsverket i Helsingborg, göra olika experiment på miljöverkstaden och gå längst Råån, titta på flera olika vattentorn mm

Vi kommer även att se korta filmer och diskutera om kärnkraftverk, vattenverk, solceller, elektricitet och vindkraftverk. Alltså förnybar energikälla och icke förnybar energikälla.

Ni kommer att få ett område att arbeta kring i lärgrupper och skapa en presentation i driven som ni sedan ska redovisa inför klassen.

Bedömning:

Dina kunskaper bedöms utifrån din medverkan och aktiviteter i det dagliga arbetet samt prov.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: