Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 6 - HT20VT21

Skapad 2020-08-20 23:20 i Enbacka skola Säter
Spanska 6 - HT15 Kap.1 - Hola! Kap. 2 - Välkomna till den spansktalande världen! Kap.3 - La ciudad
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
¡Hola y bienvenidos a la clase de español! Hej och välkomna till Spanska kursen! Visste du att Spanska talas av ungefär en halv miljard människor i världen? Att lära sig ett nytt språk öppnar dörrar till en ny värld, möjlighet till resor och studier och karriärmöjligheter i yrkeslivet. Vad kul att du vill lära dig precis spanska!

Innehåll

 

Nu börjar du att studera ett nytt språk.

 

Du har valt det själv och du är nyfiken hur ska det gå.

 

Språkkunskaper innebär bl. a. att lära sig ordförråd, att kunna uttrycka sig både muntligt och skriftligt och kunna något om kulturen där språket talas. I år 6 får du bekanta dig med språket. På lektionerna kommer du få öva och utveckla din formåga att läsa, lyssna, skriva, prata spanska och om kulturen i några spansktalande länder.

 

Som lärare kommer jag visa vad du kan lära dig, hur du kan lära dig och varför det är bra att kunna spanska men kom ihåg att själva lärandet sker inuti dig och att vi tillsammans måste hjälpas åt om vi upplever svårigheter eller längtar efter mer utmaningar i lärandeprocessen.

 

 

 

Det är viktigt för din språkinlärning att du jobbar ordentligt under lektionen och gör dina läxor, och helst i god tid. På så sätt lär du dig mer och så blir lektionerna mycket roligare och intressanta.

 

 

 

 

 

Här kommer bara några exempel på vad du kommer kunna lära dig:

 

 

 

-       Hur man hälsar och säger adjö.

 

-       Berätta vad man heter, var man kommer ifrån, var man bor.

 

-       Alfabetet, räkneord, klockan, färger,

 

-       Veckodagar, månader, årstider, datum, födelsedag,

 

-       Realia och kultur om olika spansktalande länder: España, México, Perú, Colombia och  Argentina,

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa arbetsformer använder vi oss av:

 

Läxa: Nästan varje vecka får du en läxa i spanska. Syftet med läxan är att du tränar olika studietekniker och övar språket vid flera tillfällen under veckan. Om du missar lektionen, finns läxan att hämta i Unikum under denna planering så kolla ofta hit.

 

 

 

Gloskoll: Du kommer att göra en gloskoll efter varje kapitlet. Det ingår inte i betyget och syfte med den är att du tränar uttalet samtidigt som du okar ditt ordförråd.

 

 

 

Läxförhör och prov: Efter varje avslutat arbetsområde kommer du att redovisa dina kunskaper skriftligt eller muntligt. OBS! Läsförståelse och Hörförståelse prov kan ibland ske utan avisering, däremot tala och skriva prov kommer du att ha gott om tid för att förbereda dig innan provet.

 

 

 

Bedömning och betyg: Du kommer att få terminsbetyg i spanska. Bedömning sker enligt kunskapskraven i läroplanen och sker kontinuerligt under terminens gång. Bedömningstillfällen aviseras muntligt på lektionerna och skriftligt via Unikum under fliken/rubriken ”Uppgifter”.

 

 

 

 

 

Såhär kan du visa för läraren vad du kan:

 

 

 

 

·         Tala spanska i klassrummet genom att ställa och besvara frågor, samtala, arbeta med talövningar, presentera något, berätta, beskriva eller förklara något.

 

·         Arbeta aktivt med skriftliga övningar, presentationer, skriftliga läxförhör och skriftliga prov.

 

·         Visa att du förstår tal och text genom att följa instruktioner genom att göra något, översätta, svara på frågor, följa upp svar, mm.

 

·         Visa att du har strategier för att lära spanska genom att du omformulerar, ställer frågor, övar, visar att du ser samband mellan regler och dess användning, visar att du ser samband mellan spanska och andra språk, vågar experimentera med språket, använder kroppsspråk och hjälper dina kamrater att kommunicera på olika sätt.

 

·         Visa att du har kunskaper om spansktalande länder och deras kultur genom att kommentera faktakunskaper och egna erfarenheter, samt genom att se samband och skillnader mellan olika kulturer.

  

Viktigast av allt: VÅGA GÖRA FEL – Det är nyckeln till att lära sig ett nytt språk!

 

 

 

MATERIAL:

 

Vi kommer att utgå ifrån läromedlet Colores 6. Till boken finns ett stort utbud av webbövningar som du kan jobba med ytterligare för att förbättra dina förmågor och kunskaper. Här finns ord-, läs- och hörförståelse, samt skriv- och grammatikövningar. Ljudfilerna till boken, såväl inlästa texter som hörövningar, finns också tillgängliga på webben. Du kommer att få en inloggnings uppgifter av mig senare.

 

Vi använder oss också av material från andra källor för att lära oss språket och dess kultur på roliga sätt, som t ex:

 

 • Extra texter, dialoger, övningar och läxor.
 • Filmer, musik.
 • Arbetsmaterial som delas ut på lektionerna. Viktig att ha ordning och reda på allt material som jag kommer att dela ut under alla lektioner.
 • Hemsidor: nok.se, glosor.eu, ur.se,quizlet, mm.

 

 

 

Så här kan en vänlig lektion gör:

 

·         Genomgångar av lärare

 

·         Gemensam och enskild läsning av läroboken Colores

 

·         Övningar i Colores

 

·         Lyssning på talad spanska

 

·         Övningar på iPads/Datorer

 

·         Läxor för träning av ord

 

·         Språklekar 

 

·         Olika sorters arbetsmaterial.

 

·         Talövningar

 

 

 

 

 

 

 

Glöm inte att du kan alltid tala med mig om det är något du undrar eller funderar över, är orolig för eller tycker att vi borde göra på lektionerna.

 

Jag vill att alla ska trivas och lära sig så mycket som möjligt.

 

  Nos vemos

 

CAROLINA

Profesora de Español

 

 

 

 

Uppgifter

 • Cap. 2: El mundo hispánico. Den spansktalande världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 6, Lgr 11.

F (insats krävs)
E
D
C
B
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: