👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2020-08-21 08:20 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi går igenom de demokratiska grunderna och mänskliga rättigheter.

Innehåll

Vi kommer att börja med demokrati och mänskliga rättigheter.
Ni kommer att lära er om de demokratiska grunderna samt de mänskliga rättigheterna. 

Detta kommer vi att hålla på med mellan v. 35-39.  

7D Demokrati test

7E Demokrati test

7F Demokrati test

Despotia exempelsvar

 

De mänskliga rättigheterna: 

https://www.levandehistoria.se/film/manskliga-rattigheterna-pa-tva-minuter 

https://fn.se/wp-content/uploads/2016/07/Allmanforklaringomdemanskligarattigheterna.pdf 

Exempel på hur rättigheter kränks:1,56min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkDX8D2YUeE&ab_channel=ADRA 

Mänskliga rättigheter uppgifter

diskrimineringsgrunder (skolans likabehandlingsplan) 2min 

https://www.umo.se/vald-och-krankningar/diskriminering/vad-ar-diskriminering/ 

 

 

v. 38 

SO lektion - Diskutera uppgiften Despotia i grupper 

Välj ett av breven att svara på enskilt 

Träna på Övningstest till nästa vecka.

Tema lektion - Tillsammans spela spelet Rätt åt alla - Ett rollspel om mänskliga rättigheter  

 

v. 37 

Vi läser texten Olika former av demokrati

Formstest 

Vi ser film om skyldigheter och rättigheter

Diskutera: 

 

🌀Vilka rättigheter och skyldigheter tycker du är viktigast?  

 

🌀Finns det några rättigheter och skyldigheter som känns extra svåra att följa, t.ex. för att de går emot varandra? 

 

🌀Varför tror du att personer över 18 år har fler skyldigheter än de under 18 år? 

Lyssnar på podcast om demokrati

Skapar egna podcast utifrån någon av frågorna nedan: Podcasten ska vara mellan 2-5 minuter och ni kommer vara grupper om ca 4 personer. Ni ska spela in via röst memo på iPaden och lämna in i Unikum.  

 

Vad gör du? 

 

🌀Du sitter på bussen och ser en person stoppa ned handen i en annans ficka och ta ut hens mobil. Vad gör du? Vilken skyldighet har du här? 

 

🌀I sociala medier har du flera gånger läst elaka kommentarer om en person som du känner. Vad gör du? 

 

🌀Vilken rättighet har personer på nätet att uttrycka sig? Vilken skyldighet har du (och andra som ser det) här? 

 

🌀Du går på stan och ser en dam som halkar och ramlar. Vad gör du?  Vilken skyldighet har du? 

 

 

Länk till Övningstest

 

v.36

1. Vi läser texten Demokrati

2. Enskilt kopiera begreppslistan och skriva ner vad begreppen betyder. 

3. Genomgång av begreppen 

4. Öva på begreppen via Quizlet. 

 

v. 35

1. Presentation. 

2. Genomgång av hur vi kommer att använda Unikum. 

3. Vilka ämnen kommer vi att läsa och varför?

4. Se Flugornas herre.

5. Diskutera  Frågor till Flugornas herre    

6. Tillsammans göra Klassens egna regler till klassrummet

Uppgifter

 • Despotia - Demokrati

 • Mänskliga rättigheter

 • mänskliga rättigheter

 • mänskliga rättigheter

 • Despotia - Demokrati

 • Despotia - Demokrati

 • Podcast demokrati

 • Podcast demokrati

 • Podcast - demokrati

 • Podcast Demokrati

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Fel

Lägre
....
Högre

Sh
Demokrati

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett välfungerande sätt.
Ta ställning
Du kan säga vad du tycker, använda till viss del underbyggda argument och i viss utsträckning se saker ur olika perspektiv.
Du kan säga vad du tycker, använda relativt väl underbyggda argument och i förhållandevis stor utsträckning se saker ur olika perspektiv
Du kan säga vad du tycker, använda väl underbyggda argument och i stor utsträckning se saker ur olika perspektiv
Redogöra
Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Du kan redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Resonera
Du kan föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Du kan föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Du kan föra välutvecklade och nyanserande resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Resonera
Du kan föra enkla resonemang om fördelar och nackdelar med olika former av demokrati.
Du kan föra utvecklade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former av demokrati.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om fördelar och nackdelar med olika former av demokrati.