Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikten av lek- Juvelen HT-20

Skapad 2020-08-21 09:16 i 223161 Förskolan LM-Gården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
"Leken som grunden för utveckling, lärande och välbefinnande" (Lpfö 18, s 8).

Innehåll

 

Område, läroplansmål:

 •  Barns lärande i grupp och enskilt. Vi kommer att lägga stort fokus på det sociala samspelet, barns inflytande och delaktighet.

 

 

 

Varför har ni valt detta område?

 • Förstärka barnens förmåga i grupp och enskilt
 • Bli sitt bästa jag
 • Att barnen ska känna sig trygga i sig själva
 • Att barnen ska känna sig trygga i grupp

 

 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

Undervisningsplanen gäller för hela barngruppen.

 

 

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

Vi vill se att barnen visar respekt till varandra och känner sig inkluderade.

Vågar tro på sig själv och sina förmågor.

 

 

 

Stödfrågor

 

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

 

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

Vi kommer att jobba i mindre grupper  under förmiddagarna som är åldersindelade och eftermiddagarna är det blandade åldrar. Vi jobbar i bestämda grupper. 

 

        Barnkonventionen?

Den  kommer att genomsyras i den dagliga verksamheten.

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

Undervisningen ska planeras under vår reflektionstid, genomföras under projekttiden och dokumenteras via PoBen och väggdokumentationer. Vi kommer utvärdera undervisningen vart efter.

 

 

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras?

     Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

Rummen kommer att utvecklas efter tiden utifrån barnens intresse och vår planering. Vårat mål är att jobba mer med appar, förstoringsägget, dokumentkameran. Vi kommer att förlägga vår verksamhet utomhus så mycket som det går.

 

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

 På förmiddagarna mellan 9.15-10.30

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: