Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi, Stubben 2020

Skapad 2020-08-21 09:30 i Dibber Skogsdungen Förskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi startar upp terminen med fokus på samarbetslekar samt belyser den fria leken. Vi kommer också undervisa i programmeringsgrunderna/språk genom leken. Barnen kommer att uppleva verksamheten både analogt och digitalt.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Barnen ska få möjlighet att vidareutveckla sin nyfikenhet både i den spontana och den styrda leken. Vikten av att samarbeta och ta ansvar över gemensamma regler stärker gruppens ”vi” känsla. Det finns ett intresse och en nyfikenhet för grunderna i programmering. Vi kommer att ha lekgrupper, med färre barn både utomhus och inomhus. Barnen ska få möjlighet till ostörd tid till att leka utan onödiga avbrott. Ge barnen förtroende och tillit till sin egen förmåga och låta barnen få ta eget ansvar. Vi erbjuder barnen tillfällen till att skapa sekvenser av olika material, finns det någon bugg? Hur blir det en loop? Vad är programmering?

Målet är att barnen får förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Barnen ska ha fått ta eget ansvar och samarbetat i olika situationer som uppstått på förskolan. Dom får känna en tilltro till sin egen förmåga.
Vi eftersträvar att barnen själva kan använda sig av enklare programmering och programmeringsspråk.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: