Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk i Sverige, ny

Skapad 2020-08-21 09:50 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Vi studerar språk i Sverige.

Innehåll

Sverige är ett mångkulturellt land. Svenska är majoritetsspråk och det finns ett flertal minoritetsspråk i landet.

Arbetsområdet innehåller: genomgångar, se på UR-program, diskussion, inlämningsuppgifter, fördjupningsarbete med muntlig presentation.

Uppgifter

  • Jakten på språket: Samiska

  • Jakten på språket: Romani

  • Jakten på språket: Jiddisch

  • Jakten på språket: Meänkieli

  • Jakten på språket: Finska

  • Sverige - ett mångspråkigt land: diskussion

  • Jakten på språket: Svenska

  • Språk i Sverige

  • Sverige-ett mångspråkigt land, fördjupning

Matriser

Sve

C
B
A

Sve
Svenska 2: Språk i Sverige, ny

Kunskaper och färdigheter
E
D
C
B
A
Ny nivå
Muntlig framställning
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomför muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Muntlig framställning
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Muntlig framställning
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt.
Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. .
Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt.
Muntlig framställning
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen
Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
Skriftlig framställning Källhantering
Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta ger eleven vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta ger eleven vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang.
Skriftlig framställning Källhantering
Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning Källhantering
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Språksituationen i Sverige
Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: