Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik-hela dagen.

Skapad 2020-08-21 10:44 i Björkås förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill fånga upp barnens intresse för matematik och medvetandegöra den i deras vardag och lek.

Innehåll

 

 

Några av barnen i vår grupp börjar bli medvetna om antal och andra matematiska begrepp. De använder gärna lekmaterial där vi ser att de räknar, sorterar, grupperar och delar. Det uppkommer många spontana tillfällen under hela dagen där vi använder matematiken på olika sätt. Matematik finns i det vardagliga och det kan vi synliggöra för barnen genom att alla pedagoger har ett medvetet förhållningssätt.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta (lpfö18).

 

Vart ska vi?

Vi vill med våra mål och fokusområden:

 • Väcka barnens nyfikenhet och intresse för matematiken.
 • Ge barnen förståelse för matematiska begrepp.
 • Ge dem kunskapen om olika geometriska figurer.
 

Hur gör vi?

 • I leken synliggör och påvisar vi pedagoger medvetet det matematiska i barnens vardag och lek. Barnen utforskar och upptäcker mycket själva men vi finns med för att bekräfta och utmana dem i deras tänkande. 
 • Pedagogerna fångar upp situationer i vardagen där vi använder oss av matematiska begrepp. Detta gör vi när vi spelar spel, har samlingar, vid våra vardagsrutiner och vid andra undervisningstillfällen. Vi tittar, jämför och letar efter olika former, färger och mönster, vi undersöker om saker är lika eller olika långa, om de är tyngre eller lättare eller om de är lika tunga. Vi räknar antal, pratar om ordningsföljd och storlek. 
 • Vi gör planerade undervisningstillfällen både inne och ute med matematiken i fokus. Det sker både enskilt och i grupper.

 

Hur blev det?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: