Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeringsmall För EnenVit Hjärtrud/leklevi

Skapad 2020-08-21 10:26 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Ett arbete för att barn ska få kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter med leken i fokus.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

Hjärtrud:

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Barnkonventionen, stopp min kropp och hur man är en bra kompis.

 

(Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.  

 

Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för de olika kulturlivet.

 

Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.)

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 

För att barnen ska få kunskap om sina rättigheter och skyldigheter om hur man är en bra kompis. 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Vi kommer att använda materialen från barnkonventionen. Till hörande övningar. Samt prata mycket om det i små och stora grupper. Kolla filmer och utöva teater.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi pratar med barnen efter varje aktivitet och kollar läget va som va roligt vad som var svårt/ mindre bra. Och att vi avsätter tid till reflektion. Vi använder oss av tumsystemet som ett mätinstrument. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

För alla barnen på avdelningen men olika gånger och grupper.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Av pedagoger.   
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Få mer kunskap om sina rättigheter och att lära känna varandra.

 

Leklevi:

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Lära känna lekar och traditionella lekar, Fria lekar, Kreativa lekar, Lugna lekar, aktiva lekar och Sammarbetslekar.

 

( Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt at ta ansvar för gemensamma regler.

 

Ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 

För det är barnens sätt att lära sig saker på och ska vara en naturlig del i barnens vardag.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi kommer jobba med både styrda och fria lekar inne och ute. I helgrupp och smågrupper.  Med de styra lekarna så kommer vi pedagoger att ha planerat och tagit fram material till aktiviteterna. Medan den fria leken kommer spontant från barnen själva.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?  Vi kommer ha en öppen dialog med barnen om vad de tyckte om aktiviteterna, och vi kommer att lyssna på dem va de tyckte va roligt och mindre roligt.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barnen, i stor och små grupper. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 

Av pedagoger och barnen.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Alla barn ska få uppleva olika lekar och aktiviteter som är kopplat till vårt tema (skogen).  

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: