Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Advanced English year 4

Skapad 2020-08-21 10:29 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 Engelska
You will follow the Magic! 4 material but with advanced complementary material presented by your teacher.

Innehåll

Syfte - varför vi ska arbeta med det här området.

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.Centralt innehåll - det här är målet/målen med undervisningen.

Arbetsätt - det här ska vi göra:

    • arbeta med material på avancerad nivå, samt i möjligaste mån även följa upplägget i Magic! 4.
    • arbeta med uppgifter på avancerad nivå, samt i möjligaste mån även följa upplägget i Magic! 4.
    • Du ska öva på att:
    • förstå enkel talad engelska.
    • kunna berätta och tala på enkel engelska.
    • kunna sjunga sånger och ramsor på engelska
    • kunna läsa och förstå olika enkla engelska texter.
    • skriva enkla meddelande och texter på engelska.
    • Du kommer också att lära dig lite om engelsktalande länders traditioner.

 

Bedömning - det här ska bedömas:

 • din förmåga att förstå det mest väsentliga av innehållet i tydlig talad enkel engelska i lugnt tempo.
 • din förmåga att våga uttrycka dig på engelska.
 • din förmåga att kunna skriva enkla texter.
 • din förmåga att förstå enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • din förmåga att delta aktivt i alla moment.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: