Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema noveller vecka 35-38, 2020

Skapad 2020-08-21 11:29 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska
Under kommande veckor ska vi arbeta med noveller.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Arbetsprocess och lektionstid

Ni kommer att få tilldela er kunskaper på följande sätt:

  • Genomgångar
  • Läsa och studera noveller
  • Ge respektive ta emot respons

 

Skriva novell

När ni har fått lära er hur en novell är uppbyggd kommer ni att få planera och skriva egna noveller. Arbetet kommer att ske enligt följande schema:

Bedömning

Jag kommer att bedöma följande:

  • Form och uppbyggnad: hur väl din text stämmer in på formatet 'novell'
  • Skrivregler, såsom interpunktion, stavning och styckeindelning
  • Uppbyggnad: logiskt händelseförlopp respektive stilfigurer, såsom parallellhandlingar, tillbakablickar, inre monolog et cetera.

 

Lycka till!//Malin

Matriser

Sv
Svenska

Rubrik 1

Ej godkänt
E
C
A
Läsa med flyt
  • Sv  E 9
Insats krävs
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med flyt, genom att på ett huvudsak fungerade sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosa med ett mycket gott flyt, genom att på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja att använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Insats krävs
Genom att med göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att med göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att med göra välutvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
Insats krävs
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra väl utvecklande och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket och upphovsmannen
Insats krävs
Eleven kan också föra enklare resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklande och nyanserande resonemang om verket med koppling till dess upphovsman.
Historiskt och kulturella sammanhang
Insats krävs
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Insats krävs
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och i relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Insats krävs
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklande gestaltande och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka välja ut och sammanställa
Insats krävs
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Insats krävs
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklande beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Kombinera text, estetiska uttryck & medier
Insats krävs
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Ge omdömen om & bearbeta text
Insats krävs
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklande omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt väl fungerande sätt.
Samtal & diskutera
insats krävs
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkel och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionerna framåt.
Muntliga redogörelser
Insats
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Svenska språket och närliggande språk
Insats krävs
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: