Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stegvis barn födda -15

Skapad 2020-08-21 12:01 i Snödroppens förskola Kristianstad
Förskola
Barnen från avd. Orion och avd. Enhörningen som är födda-15 kommer att delas in i två grupper på tisdagar och ha stegvis tillsammans.

Innehåll

Stegvis är ett program som hjälper barnen att lösa problem, hantera / förstå starka känslomässiga känslor, lugna ner och använda problemlösningssteg. Med detta program kommer barnen att lära sig att hjälpa, trösta och vara vänliga mot sina vänner

SYFTE

StegVis är uppbyggt på följande målsättningar:


Att öka barns förmåga till att:

 

  • Identifiera andras känslor
  • Ta andras perspektiv
  • Reagera empatiskt gentemot andra
  • våga uttrycka tankar och åsikter i en grupp
  • föra dialoger och samtal, men även lyssna utan att avbryta

Hur gör vi?

 

         

 • Använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter
 • Öva sociala färdigheter
 • Använda avslappningstekniker för att uppnå ökad självkontroll

 

METOD
Vi  kommer att delas in i två  grupper 1 gång i veckan  där vi fokuserar på att alla barn i gruppen kommer till tals. Barnen får lära sig känna igen olika känslor samt att sätta namn på dem. På detta sätt ger StegVis barnen ett verktyg för att hantera sina känslor. Vi kommer att diskutera socialt samspel, styrkor och olikheter. Barnen och pedagogerna diskuterar med hjälp av diskussionsfrågor, övningar, bilder och lekar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: