Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

X Matematik Planering kapitel 1-5

Skapad 2020-08-21 12:26 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Matematik
X Matematik Planering kapitel 1-5 är för åk: 7 :or, där vi använder oss av boken X - bas och arbetar individ anpassat efter elevernas specifika behov och förmåga.

Innehåll

Planering i matematik åk 7 (7 - 9 E ) 

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 X Kap 1 – Tal uppfattning och tals användning

 

Centralt innehåll

  • Rationella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga matematiska situationer. 

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

  • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

V.

Dag

Lektion

Sidor 

 35

Lek1

Fördiagnos

 

 

Lek2

1.1 Naturliga tal 

  8-12

 

Lek3

1.1 Naturliga tal

 
 

Lek 4

1.2 Numeriska uttryck 

 

 36

Lek1

1.2 Numeriska uttryck 

13-17

 

Lek2

1.3 Hela tal 

  

 

Lek3

1.3 Hela tal 

19-23

 

Lek 4

1.4 Rationella tal 

 

 37

Lek1

1.4 Rationella tal  

 

 

Lek2

1.5 Räkna med bråk

24-29

 

Lek3

1.5 Räkna med bråk

 
 

Lek 4

1.6 Multiplikation och division

 

38

Lek1

1.6 Multiplikation och division 

30-34

 

Lek2

1.7 Division med stora och små tal

 

 

Lek3

1.7 Division med stora och små tal

35-38

 

Lek 4

1.8 avrundning och överslagsräkning 

 

39 

Lek1

1.8 Avrundning och överslagsräkning

 

 

Lek2

Blandade uppgifter

40-44

 

Lek3

Blandade uppgifter

 
 

Lek 4

Diagnos kap 1

 

40 

Lek 1

Repetition Kap 1

45-50

 

Lek 2

Repetition Kap 1

 

 

Lek 3 

Repetition Kap 1

51-53

 

Lek 4

Prov kap 1

 

 

 

X Kap 2 – Algebra

 

Centralt innehåll

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer.

  • Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven.

  • Metoder för ekvationslösning.

 

V.

Dag

Lektion

Sidor

41

Lek1

Prov kap 1 

 
 

Lek2

2.1 Algebraiska uttryck 

68-72

 

Lek3

2.1 Algebraiska uttryck 

 
 

Lek 4

2.2 Mönster

 

 43

Lek1

2.2 Mönster 

73-76

 

Lek2

2.3 Förenkling av uttryck 

 

 

Lek3

2.3 Förenkling av uttryck 

78-81

 

Lek 4

2.4 Ekvationer

 

 45

Lek1

2.4 Ekvationer 

 

 

Lek2

2.5 Problemlösning med ekvation

82-87

 

Lek3

2.5 Problemlösning med ekvation

 
 

Lek 4

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

 

 46

Lek1

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

88-92

 

Lek2

Blandade uppgifter

 

 

Lek3

Blandde uppgifter

93-98

 

Lek 4

Diagnos 2

 

47

Lek1

Repetition Kap 2

 

 

Lek2

Repetition kap 2

99-100

 

Lek3

Repetition kap 2

 
 

Lek 4

Prov Kap 2

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: