Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 8 HT 2021

Skapad 2020-08-21 12:34 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Läxor: Varje vecka har eleverna en läxa, som vanligtvis är glosor. Glosorna börjar på sida 94 i textboken. Förhöret är alltid den sista lektionen i veckan. Vilka glosor som gäller varje vecka finns i planeringen. Prov: Proven i tyska brukar bestå av att läsa, höra, skriva och tala. Inför provet ska eleverna repetera glosor som de har haft i läxa och texter och grammatik som vi arbetat med på lektionerna. Öva hemma: Övningsmaterial och vår bok ”Genau!” finns på nätet: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/24 WP_20170922_08_04_44_Pro.jpg

Innehåll

Språkcafè

Eleverna får möjlighet att översätta tyska recept på lektionerna och välja ett som passar dem. Vi ska även se instruktionsfilmer och sjunga låtar om bakning. Syftet är att eleverna lär sig om tysk kultur, lär sig ord och fraser med att fika och vardagliga samtalsämnen, samt att kunna vara artiga på tyska. Elever som har tysk anknytning t.ex. kusiner i Tyskland, vänner eller en mormor brukar kunna fråga om recept.

Fotot är från förra årets språkcafé i tyska. Varje elev ska baka ensam eller med en eller flera kompisar hemma. Det ska vara en tysk kaka. Eleverna tar med kakorna till skolan och på lektionen i tyska fikar klassen och spelar tyska spel. OBS! Ingen får baka med nötter pga. allergier.

Terminsplanering

Woche Inhalt

35 Glosor s. 94 1A wichtig-fliegen Kapitel 1: Du lär dig att presentera dig själv och andra, att berätta om vad som är viktigt för dig och andra, plural av substantiv, uttrycket es gibt, Tysklands förbundsländer och deras huvudstäder. Grammatik: Hela terminen arbeta vi med grammatikrutan ”haben och sein” på sida 125 i textboken.

36 Glosor s. 94 1B Kapitel 1: Du lär dig att presentera dig själv och andra, att berätta om vad som är viktigt för dig och andra, plural av substantiv, uttrycket es gibt, Tysklands förbundsländer och deras huvudstäder.

37 Grupparbete: Arbeta i en grupp och välj ett Bundesland. Ni ska tillsammans i gruppen göra en affisch på papper eller digitalt och presentera ett Bundesland. Läxa: Gör klart er affisch och träna på att presentera den inför klassen på svenska.

38 Glosor s.95 2A Kapitel 2: Du lär dig att prata om en ort, en stad eller ett land, den bestämda artikeln i ackusativ, fakta om Österrike

39 Glosor s.95 2B Kapitel 2: Du lär dig att prata om en ort, en stad eller ett land, den bestämda artikeln i ackusativ, fakta om Österrike

40 Repetition inför provet och prov. Prov: Träna på glosorna som du har haft i läxa i textboken s.94-95: 1A wichtig-fliegen, 1B, 2A och 2B. Grammatikrutor att repetera: s. 124: Verbändelser, s. 125 presens av haben och sein, s. 136 Prepositioner som styr ackusativ, samt blandad grammatik s. 118-122. På provet ska du kunna översätta svenska till tyska. Läs texterna i boken

igen och du kan även lyssna på dem: http://ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/24 Du ska kunna använda ackusativ och böja verben. Repetera vad du lärt dig om ditt Bundesland och tysk artighetskultur. På provet kommer du att testas även på läsförståelse och/eller hörförståelse. Om tiden inte räcker till kommer hörförståelsen testas vecka 40 istället.

41 Kapitel 3: Du lär dig att berätta om vad du har gjort och upplevt och perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben. Läxa: Lär dig grammatikrutorna på sida 126.

42 Kapitel 3: Du lär dig att berätta om vad du har gjort och upplevt och perfekt av svaga verb med hjälpverbet haben. Läxa: Glosor s.96 3A

43 Kapitel 5: Du lär dig att berätta om en stad, transportsätt, att berätta om var du har varit och vad som hänt, prepositioner som styr dativ. Använd grammatikrutan på s.137. Läxa glosor s. 98-99 5A och 5B das Rathaus-die Galerie

43 Film och träna Tysklands karta Läxa: Träna på Tysklands karta s. 8, 147 och 148.

44 LOV- FERIEN

45 Språkcafè: Eleverna får i läxa att baka hemma.

46 Vi repeterar inför proven

47 Prov Läsförståelse, Hörsförståelse, Samtala i grupp. Lektion 1 Läsförståelse och Hörförståelse. Lektion 2 Muntliga prov i smågrupper Du ska göra dig förstådd på tyska och med hjälp av en karta ge vägbeskrivningar till en tysk turist som frågar om vägen (dvs. Frau Seiter). Du genomför det muntliga provet i grupp. Att öva hemma: Reptera med hjälp av s. 50 i textboken och glosorna på s. 98-99 5A och 5B das Rathaus-die Galerie

48 De muntliga proven fortsätter och övriga klassen får andra uppgifter.

49 Kapitel 4: Du lär dig dataord, possessiva pronomen i ackusativ, perfekt av starka verb med hjälpverbet haben och personliga pronomen i ackusativ. Glosor s.97 4A

50 Kapitel 4: Du lär dig dataord, possessiva pronomen i ackusativ, perfekt av starka verb med hjälpverbet haben och personliga pronomen i ackusativ. Glosor s.97 4B

51 Pyssel, lyssna på tysk julmusik samt skriva

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: