Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan - Mellankrigstiden - Andra världskriget. år 9

Skapad 2020-08-21 12:28 i Palmbladsskolan Uppsala
Mellankrigstiden år 9 historia
Grundskola 9 Historia
Det tog lång tid för Europa att återhämta sig efter första världskriget. Särskilt i Tyskland hade soldaterna svårt att använda till ett civilt liv. De mycket hårda fredsvillkoren väckte revanschlust hos många tyskar. Men mot slutet av tjugotalet blev det bättre tider. Det väcktes stora förhoppningar hos människorna. Optimismen förstärktes av nya fantastiska uppfinningar som ljudfilmen och radio. Flyglinjer, bussar och lastbilar kom också. I början av 1930-talet drabbades alla industriländer av en djup ekonomisk kris. När miljoner människor blev arbetslösa spred sig hopplösheten. Allt fler såg nazismen som den enda räddningen. Det gjorde det möjligt för Hitler att ta makten i Tyskland. Utgången av första världskriget betydde en seger för demokratins idé. De demokratiska staterna USA, Storbritannien och Frankrike stod som segrare, och i de besegrade länderna Tyskland och Österrike infördes demokrat. Dessutom vidgades demokratin i många länder genom att kvinnorna fick rösträtt. Men även om nästan alla stater i Europa i början av den här perioden var demokratiskt styrda, hade mer än hälften blivit diktaturer vid 2:a världskrigets början. I det nazistiska Tyskland och det kommuniststyrda Sovjetunionen betydde enskilda människor ingenting när politiska visioner skulle genomföras. Båda gjorde sig skyldiga till de mest fruktansvärda folkmord. Allt detta låg till grund för det andra världskriget.

Innehåll

Syfte

Syfte

Syftet med det här arbetet är att du ska få kunskap om och förståelse för vilka orsaker, händelser och stämningar som kan lägga grunden till ett nytt storkrig. Du skall få kunskaper om perioden mellan 1919 och 1939.

Du ska utveckla din förmåga att:

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,
• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

Undervisning

Du kommer att:

• Lyssna och delta vid genomgångar om mellankrigstiden och andra världskriget
• Delta i samtal och diskussioner
• Titta på filmklipp om mellankrigstiden och andra världskriget.

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

• Du skall kunna berätta om viktiga händelser (börskraschen, depressionen, demokratins utbredande, fascismens och nazismens framväxt, Sovjets utveckling, kulturens utveckling, orsakerna till andra världskrigets utbrott samt viktiga händelser under kriget) under tidsperioden 1919 till 1945.

• Du skall kunna reflektera (tänka igenom, fundera kring) kring de här olika händelserna och presentera dina tankar och slutsatser.

• Du skall ha kunskap om och kunna berätta om personer som Hitler, Mussolini och Stalin.

• Du skall kunna reflektera (tänka igenom, fundera kring) kring de här personerna och vilken betydelse de haft i historien.

• Du skall känna till och kunna berätta om hur utvecklingen såg ut i USA, Tyskland, Sovjet och Sverige under den här perioden.

• Du skall ha förståelse för hur olika förändringar påverkar människor. Exempel på förändringar är tex depressionen, industrins framväxt, mode och kultur som förändras, nya politiska ideologier.

Uppgifter

 • Frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi

Matriser

Hi
Mellankrigstiden år 9

E
C
A
Fakta
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Analys/reflektion
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Hi
Mellankrigstiden år 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: