Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text åk 4

Skapad 2020-08-21 12:31 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Du ska få arbeta med berättande text. Du ska känna igen hur berättande texter är uppbyggda och du ska lära dig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp spänning.

Innehåll

Du ska känna igen de språkliga dragen och layouten för en berättande text.

Du ska lära dig använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp stämning.

Du ska planera och förbereda din egna berättande text..

Du kommer att öva tillsammans med de andra i klassen på de olika språkliga dragen. Du kommer att titta på exempeltexter och du kommer att träna på att utveckla din egna text.

Bedömning;

Din förmåga att

  • använda de språkliga dragen som finns i en berättande text.
  • använda språket för att skapa en levande miljö.
  • använda språket för att bygga upp en stämning i din berättelse.

Genomförande:

Du kommer att få titta och läsa olika spännande berättande texter. Du ska få öva dig i hur strukturen ser ut i en berättande text, med rubrik, inledning, problem, händelser, upplösning och en avslutning.

Vi kommer att jobba tillsammans och du ska få pröva dina kunskaper enskilt.

Vi kommer att arbeta i läromedlet Fånga förmågan åk 4.

Matriser

SvA
Lärande matris- Berättande text

Bedömningsaspekter - Beskrivningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Personbeskrivning
Hur du presenterar huvudpersonen/personer för läsaren.
Jag saknar personbeskrivning i min berättelse. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur någon ser ut.
Jag har enkla beskrivningar av person i min berättelse. Det kan du förbättra genom att t.ex. ge fler beskrivningar.
Jag har en målande personbeskrivning som flyter in naturligt i min berättelse.
Miljöbeskrivning
Hur du presenterar miljön där din berättelse utspelar sig.
Jag saknar miljöbeskrivning i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta om hur något ser ut.
Jag har enkla beskrivningar av miljön i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. ge fler beskrivningar.
Jag har en målande miljöbeskrivning där det passar i min berättelse och jag har fångat stämningen.
Känslor
Din förmåga att genom språket tala om hur en person känner sig. Förmågan att förstå ords betydelse för känsloyttringar i text.
  • SvA
Jag saknar känslo-beskrivningar i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur någon känner/tänker (arg, glad, ledsen)
Jag har enkla beskrivningar av känslor i berättelsen. Det kan du förbättra genom att t.ex. berätta hur man kan visa flera olika känslor samtidigt.
Jag har en målande beskrivning som exakt fångar/beskriver känslan/känslorna

Bedömningsaspekter - Struktur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Början, handling, slut
Jag har en början men handling och slut saknas. Det kan du förbättra genom att tänka ut ett slut innan du börjar att skriva.
Jag har en början, handling och slut som går att förstå, men någon av delarna är otydlig. Det kan du förbättra genom att t.ex. läsa din berättelse för din kamrat eller lärare.
Jag har en början och en tydlig handling som för berättelsen vidare mot ett genomtänkt slut.

Bedömningsaspekter - Språklig kvalité

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Meningsbyggnad
  • SvA  4-6
Jag har svårt att få ihop meningar. Jag glömmer punkt och stor bokstav. Ofta blir det en enda lång mening.
Jag får ihop några enkla meningar där punkten slumpvis sitter där den ska.
Jag kan skriva meningar och använder punkt och stor bokstav där man ska.
Mina meningar är utförliga och varierar i längd och uppbyggnad. Stor bokstav, punkt, talstreck och kommatecken sitter där det ska.
Ordval
Elevens variation av ordval, förmågan att göra språket mer levande och beskrivande beroende av ordvalet.
Jag är fåordig i min berättelse och använder samma ord ofta.
Jag är fåordig i min berättelse, men varierar ordvalet.
Jag använder ett rikt register av ord, men de passar inte in helt utan blir mest en ”utfyllnad”.
Jag använder mej av ett rikt register av ord i min berättelse och de passar in i sammanhanget.
Stavning
Elevens stavning av vanligt förekommande och elevnära ord.
  • SvA  4-6
Du har ett flertal vanligt förekommande ord felstavade. ibland stör det förståelsen.
Du har flera vanligt förekommande ord felstavade, oftast stör det inte förståelsen.
Du stavar de flesta vanligt förekommande orden rätt. De gånger ordet är felstavat stör det inte förståelsen av texten.
Du stavar alla eller de flesta orden i texten rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: