Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Intervju/Personreportage

Skapad 2020-08-21 12:46 i Östra grundskolan Huddinge
Personreportage
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta moment kommer eleverna få intervjua en klasskamrat och skriva ett personreportage. Genom att göra detta får de lära sig mer om varandra, samt att skriva.

Innehåll

 

v. 35

Intervju

Lektion 1: Jag presenterar mig själv. 


Sedan pratar vi i helklass om varför man behöver svenska i skolan. Vi diskuterar varför man går i skolan. 


Jag visar vad jag förväntar mig av eleverna. Betygskriterier och mina personliga krav med beteende och regler. 


Till sist frågar jag eleverna vad de förväntar sig och vad de vill få ut av svenskan. 


Lektion 2: Vi inleder Moment - Intervju. 


Presentation. 


Några grammatiska regler. 


Lektion 3: Intervjuar varandra.. 

v. 36

Intervju 

Lektion 1: Skriva text. 


INLÄMNA IN TEXT.


Lektion 2: Redovisa intervjun i helklass. 


Lektion 3: Skriva brev till sig själv som jag behåller och som de får tillbaka till julen. Sina egna förväntningar på sig själva. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
    Sv  7-9
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
    Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: