Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivande och läsning

Skapad 2020-08-21 13:40 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under början av höstterminen ska vi börja med att skriva noveller, vi kommer också att inleda med att läsa romanen Röd som blod en bok som väcker spännande tankar!

Innehåll

 

 
 

 

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

Fredag, 9.50-10.50  

Lässchema för Röd som blod

:

 

 

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

Fredag, 9.50-10.50  

Lässchema för Röd som blod: 

 

Vecka 35 

 

Introduktion!  

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins 

novell 

Denna vecka läser ni till sidan 50 

 

Vecka 36 

Röd som blod! 

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

 

Denna vecka läser ni till sidan 83 

 

Vecka 37 

Röd som blod  

Novellskrivande  

 

Skriva novell börja med utkast 

 

Denna vecka läser ni till sidan 156 

 

Vecka 38 

Röd som blod 

Skriva novell 

Skriva novell 

Denna vecka läser ni till sidan 194 

 

Vecka 39 

Röd som blod utläst 

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

Denna vecka ska ni ha läst ut boken 

 

Vecka 40 

Att våga tala! Hyllningstal 

Analysera tal 

Form för hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

 

 

 

 

 

 

Vecka 35 

 

Introduktion!  

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins 

novell 

Denna vecka läser ni till sidan 50 

 

Vecka 36 

Röd som blod! 

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

 

Denna vecka läser ni till sidan 83 

 

Vecka 37 

Röd som blod  

Novellskrivande  

 

Skriva novell börja med utkast 

 

Denna vecka läser ni till sidan 156 

 

Vecka 38 

Röd som blod 

Skriva novell 

Skriva novell 

Denna vecka läser ni till sidan 194 

 

Vecka 39 

Röd som blod utläst 

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

Denna vecka ska ni ha läst ut boken 

 

Vecka 40 

Att våga tala! Hyllningstal 

Analysera tal 

Form för hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

 

 

 

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

Fredag, 9.50-10.50  

Lässchema för Röd som blod: 

 

Vecka 35 

 

Introduktion!  

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins 

novell 

Denna vecka läser ni till sidan 50 

 

Vecka 36 

Röd som blod! 

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

 

Denna vecka läser ni till sidan 83 

 

Vecka 37 

Röd som blod  

Novellskrivande  

 

Skriva novell börja med utkast 

 

Denna vecka läser ni till sidan 156 

 

Vecka 38 

Röd som blod 

Skriva novell 

Skriva novell 

Denna vecka läser ni till sidan 194 

 

Vecka 39 

Röd som blod utläst 

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

Denna vecka ska ni ha läst ut boken 

 

Vecka 40 

Att våga tala! Hyllningstal 

Analysera tal 

Form för hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

 

 

 

 

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

Fredag, 9.50-10.50  

Lässchema för Röd som blod: 

 

Vecka 35 

 

Introduktion!  

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins 

novell 

Denna vecka läser ni till sidan 50 

 

Vecka 36 

Röd som blod! 

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

 

Denna vecka läser ni till sidan 83 

 

Vecka 37 

Röd som blod  

Novellskrivande  

 

Skriva novell börja med utkast 

 

Denna vecka läser ni till sidan 156 

 

Vecka 38 

Röd som blod 

Skriva novell 

Skriva novell 

Denna vecka läser ni till sidan 194 

 

Vecka 39 

Röd som blod utläst 

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

Denna vecka ska ni ha läst ut boken 

 

Vecka 40 

Att våga tala! Hyllningstal 

Analysera tal 

Form för hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

 

 

 

 

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

Fredag, 9.50-10.50  

Lässchema för Röd som blod: 

 

Vecka 35 

 

Introduktion!  

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins 

novell 

Denna vecka läser ni till sidan 50 

 

Vecka 36 

Röd som blod! 

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog gå igenom det! 

 

Denna vecka läser ni till sidan 83 

 

Vecka 37 

Röd som blod  

Novellskrivande  

 

Skriva novell börja med utkast 

 

Denna vecka läser ni till sidan 156 

 

Vecka 38 

Röd som blod 

Skriva novell 

Skriva novell 

Denna vecka läser ni till sidan 194 

 

Vecka 39 

Röd som blod utläst 

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

Denna vecka ska ni ha läst ut boken 

 

Vecka 40 

Att våga tala! Hyllningstal 

Analysera tal 

Form för hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

Att våga tala! Hyllningstal 

 

 

 

Vecka

Måndagar, 9.45-10.25 

Torsdag, 9.45-10.45 

 

Fredag, 9.50-10.50  

35

 

Introduktion!

Röd som blod 

Läsning av noveller! Annika Norlins novell 

 

36

Röd som blod! 

Läsa till sidan 50

Genomgång av novellformen Elevexempel! 

Analys av noveller! (gruppvis)  

Novellskrivande 

Nytt stycke och dialog

Novellskrivande 

37

Röd som blod 

Läsa till sidan 119

Novellskrivande  

Skriva novell börja med utkast 

 

38

Röd som blod 

Läsa till sidan 156

Skriva novell 

 

Skriva novell 

39

 

 

 

 

VECKA 40

BOKEN SKA VARA UTLÄST

 

Röd som blod 19

Skriva novell 

Inlämning av novellen 

NOVELL

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att… (Lgr 11)

läsa, analysera (olika) texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
formulera dig i skrift,
skriva gestaltande beskrivningar

 

Undervisningen. Du kommer att…

läsa, lyssna på och analysera olika noveller,
lära dig vad som särskiljer genren novell från andra texttyper,
öva din förmåga att skriva en korrekt och välstrukturerad text,
skriva gestaltande beskrivningar

Bedömning

Underlag för bedömning är:

den språkliga kvaliteten på din novell,
din förmåga att strukturera novellen på ett för genren typiskt sätt,
de beskrivningar som finns i din novell

Läraren bedömer …

 

 

     E

 

 

 C

 

 

  A

Text och struktur

E

Du skriver en novell med enkla  beskrivningar och  enkel uppbyggnad (med enkel inledning och avslut). Texten fungerar i huvudsak som en novell.

C

Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar  och relativ komplex uppbyggnad (med fungerande inledning och avslut). Texten fungerar relativt väl som  en novell.

A

Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar och komplex uppbyggnad (med effektiv inledning och avslut). Texten fungerar väl som en novell.

Språk och stil

Ordvalet är enkelt. Tempusbruket  och meningsbygg-naden fungerar i huvudsak.

Ordvalet är  varierat och passar en novell, t. ex. med beskrivningar och liknelser. Meningsbygg-naden är varierad och relativt väl fungerande.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt  samt passar novellen väl, t ex med träffsäkra beskrivningar och liknelser. Meningsbygg-naden är varierad, träffsäker och korrekt.

Skrivregler

Du har ett i huvudsak gott bruk av skiljetecken.

Du har ett relativt gott bruk av skiljetecken och styckemarkering.

Du har ett gott bruk av skiljetecken och styckemarke-ring .

 

 

 

LÄSNING

 

Lärandemål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att…

läsa,

 

förstå, tolka och analysera olika texter från olika medier,

 

urskilja olika texters budskap, tema och motiv.

 

Samt uttrycka dina åsikter genom att  diskutera den berörda texten.

 

Undervisningen. Du kommer…

 

möta olika texter,

 

öva på att formulera och uttrycka egna åsikter och tankar kring texter,

 

Jämföra olika texter,  resonera kring och sammanfatta texter.

 

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är:

 

kvaliteten på skrivövningar kopplade till läsningen och

 

deltagandet i  diskussioner i klassrummet - dvs ditt eget diskuterande,  ditt lyssnande och bemötandet av andras åsikter.

 

Läraren bedömer

Hur du

 

E

     Grundläggandeläsförståelse

 

C

 

God läsförståelse

 

  A

 

Mycket god läsförståelse

Läsflyt

 

 

E

Du läser texter med flyt och använder lässtrategier på  ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.

C

Du läser texter med gott flyt och använder lässtrategier på  ett ändamålsenligt  sätt vilket visar djupare läsförståelse.

 

A

Du läser texter med mycket gott  flyt ochanvänder lässtrategier på  ett ändamålsenligt och effektivt   sätt.

Diskussion

 

Du deltar i enkla samtal/ skriver enkel text som  hjälper till att till viss del föra diskussionen framåt.

Du utvecklar samtalet/skriver text  och för utvecklade argument som för diskussionenvidare.

 

Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

Resonemang

 

 

Du för enkla och  till viss del underbyggda resonemang om tydliga budskap i olika verk. Du kan till viss del jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor och omvärldsfrågor.

 

Du för relativt utvecklade och relativt väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan relativt väl jämföra textens innehåll med dina egna erfarenheter, livsfrågor

 

Du för väl utveckladeoch väl  underbyggda resonemang om tydliga budskap och budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan jämföra textens innehåll välmed dina egna erfarenheter, livsfrågor

Samman-fattningar

 

Du gör enkla och övergripandesammanfattningar  av olika texters innehåll med viss koppling till tid och orsakssamband. 

 

Du gör utveckladesammanfattningar  av olika texters innehåll med relativt god koppling till tid och orsakssamband.

 

Du gör välutveckladesammanfattningar  av olika texters innehåll med god koppling till tid och orsakssamband..

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: