Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laxeverksamheten 20/21

Skapad 2020-08-21 13:37 i I Ur och Skur Myllran Fristående förskolor
Förskola
Myllrans 4-5 åringar går på Laxe en dag i veckan mellan kl 9 och 13.Vi går till Ringsjön där vi undersöker och experimenterar med vatten. Många frågor dyker upp, vem bor i sjön? Vad är is? Finns det smuts i vattnet? Laxe (en handdocka) som är Mulles vän, är med oss och söker svar på våra frågor! Lunchen tillagas ute, antingen över öppen eld eller på stormkök och det är extra gott att äta ute tillsammans.

Innehåll

Mål

 • Barnen ska få en positiv utevistelse.
 • Barnen ska få upptäcka och lära sig om liv i vatten
 • Barnen ska känna till vattnets olika former
 • Barnen ska få utforska vattnets kretslopp
 • Barnen ska få utforska hur vatten renas
 • Barnen ska få uppleva olika naturvetenskapliga experiment
 • Barnen ska få möjlighet att uppleva olika sätt att laga mat i naturen

 

 

Målet ska vara uppfyllt i maj 2021.

Vi anser att målet är uppfyllt när:

 • Barnen längtar efter att få gå på Laxe!
 • Barnen har fått håva, undersöka och vi har artbestämt tillsammans minst 2 gånger
 • Barnen har deltagit i minst ett experiment som rör vattnets olika former
 • Barnen har upplevt fyra naturvetenskapliga experiment

 • Barnen visar nyfikenhet på vattnets kretslopp och livet i sjön

 • Barnen vet att man kan grilla/koka över öppen eld och att man kan använda ett stormkök.

  

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Hur gör vi?

 En dag i veckan går vi iväg till Ringsjön där vi upptäcker djur, natur och vattnet. Vi går även förbi reningsverket som väcker många frågor hos barnen, vi fångar upp barnens frågeställningar och jobbar vidare med dom. Vi har samlingar där Laxe (handdocka) kommer och berättar, ställer frågor eller ger uppdrag.Vi presenterar olika vetenskapliga experiment på ett lustfyllt sätt där syftet med experimenten är att väcka nyfikenhet och vetgirighet hos barnen. Det är barnens upptäckter och frågor som spelat stor roll vad vi undersöker och arbetar med under läsåret. 

 

Aktiviteter

Laxesagan berättas och vi introducerar vissa rutiner, som t ex stoppställen, gränser vid matlagning och trafikvett. 

 

 • Introducerar lustfyllda experiment
 • Vi upptäcker vattnets olika former
 • Vi undersöker vattnets kretslopp
 • Vi använder alla våra sinnen på olika sätt
 • Vi håvar och undersöker sjöns liv
 • Vi lagar mat ute vid varje tillfälle

 

 

Hur vet vi att målen är uppfyllda? 

 • Vi dokumenterar varje tillfälle med hjälp av foton, texter och material. Vi analyserar sedan detta material utifrån våra uppnåendemål

 

 Hur gick det? Har målen uppfyllts?

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: