Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning åk 9

Skapad 2020-08-21 13:58 i Gemensamt i Sandviken Sandviken
Du kommer att läsa "En enda kväll" av Mats Berggren.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer bl a att läsa och diskutera böcker som "Jag heter inte Miriam", "Pojken under bron", "Störst av allt" och "Björnstad". Det kommer också bli screeningar och andra läsförståelsetester.

Innehåll

Läsa åk 9

Mål för elev

Du ska läsa både tyst och och högt texter i olika genrer både berättande- och sakprosatexter.
Du ska kunna resonera om texters innehåll - miljö, tidsperspektiv, personer och deras relationer sinsemellan - och språkliga drag.

Innehåll

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitterära texter såsom parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar och dialoger.

Genomförande

Läsning under hela läsåret. Några svensklektioner kommer att användas till att läsa, både högt och tyst, diskutera och skriva en läslogg. En del läsning kommer också att ske hemma som läxa.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd för de skriftliga reflektionerna du gör om boken i din läslogg.

Du kommer att bli bedömd för de muntliga diskussioner du för i läsgrupperna.

Du kommer att bli bedömd för de resultat du gör på separata läsförståelsetest.

 

Uppgifter

 • Screening Läsförståelse B

 • Läslogg

 • Läsförståelsetest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Läslogg och boksamtal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sammanfatta
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
kan nämna bokens tema och motivera temat utifrån en händelse i boken.
kan nämna bokens tema i min sammanfattning och motivera temat utifrån FLERA KRONOLOGISKA händelser i boken.
kan nämna bokens tema i min sammanfattning och motivera temat utifrån FLERA TRÄFFANDE KRONOLOGISKA händelser i boken.
Omdöme
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
har en åsikt om boken som jag kan argumentera för i ett led.
har FLERA åsikter om boken som jag kan argumentera för i FLERA led.
har NYANSERADE och flera åsikter om boken som jag kan argumentera för i flera led.
Budskap
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
kan berätta om bokens budskap.
kan berätta om bokens budskap och kan MOTIVERA varför det är viktigt/oviktigt för DIG eller FÖR NÅGON ANNAN.
kan berätta om bokens budskap och kan motivera varför det är viktigt/oviktigt för dig eller för någon annan. Jag kan BERÄTTA varför författaren har skrivit boken.
Stil och struktur
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
kan argumentera i ett led antingen om bokens stil eller uppbyggnad.
kan argumentera i FLERA led antingen om bokens stil eller uppbyggnad.
kan argumentera i flera led om bokens stil OCH uppbyggnad.
Huvudpersoner
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
beskriv en huvudperson med antingen adjektiv eller verb.
beskriv en huvudperson med BÅDE adjektiv eller verb.
beskriv en huvudperson med både adjektiv eller verb. Du kan beskriva hur huvudpersonen FÖRÄNDRAS genom boken.

Sv SvA
Läsa med flyt

Läsa med flyt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Inlevelse
ändrar ibland röstläge vid frågor och utropstecken.
ändrar ALLTID röstläge vid frågor och utropstecken.
ändrar alltid röstläge vid frågor och utropstecken. Vid repliker LÅTER jag som sägessatsen beskriver.
Tempo/Flyt
läser ibland för sakta och snabbt, stakar mig nästa aldrig.
stakar mig ALDRIG och MARKERAR tystnad vid punkt och kommatecken.
stakar mig aldrig och markerar tystnad vid punkt och kommatecken. Jag kan VÄXLA tempo beroende på textens handling.

Sv SvA
Läsförståelse

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läshastighet
Avkodning, rubriker och stycken.
 • Sv  E 9
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
 • Sv  A 9
hittar svaren på raderna med viss svårighet, vilket gör att du precis hinner med att svar på alla frågor.
hittar svaren på raderna RELATIVT ENKELT, vilket gör att du hinner titta IGENOM alla frågor och svar innan du lämnar in.
hittar svaren på raderna ENKELT, vilket gör att du hinner titta igenom alla frågor och svar innan du lämnar in.
Ordförståelse
Reda ut svåra ord och oklarheter.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan gå tillbaka i texten, sakta läsa om och ta reda på svåra ord.
Du kan gå tillbaka i texten, läsa om, ta reda på svåra ord och använda ledtrådar i texten för att dra egna slutsatser.
Du klarar av att reda ut mycket svåra ord, komplicerade meningar och drar tydligt egna slutsatser.
Läsa mellan raderna
Tolka och analysera
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
kan ibland dra slutsatser ifrån texten som inte står tydligt på raderna.
kan OFTA dra slutsatser ifrån texten som inte står tydligt på raderna.
kan ALLTID dra slutsatser ifrån texten som inte står tydligt på raderna.
Genrekunskap
Kunna särskilja olika texttyper
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
har viss förståelse för olika texters uppbyggnad.
har GOD förståelse för olika texters uppbyggnad.
har MYCKET GOD förståelse för olika texters uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: