Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och skugga

Skapad 2020-08-21 14:00 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vad är ljus?

Innehåll

Område: 

Vad är ljus? Vad har solen för funktion? Varför behöver vi ljus? Vad är en reflex? Hur lång är en skugga? Hur påverkar ljuset växter, djur och människor? Frågorna är många och tillsammans ska vi lära oss om ljus. Vi kommer experimentera, leka och undersöka ljus, reflexer, skuggor mm... Barnens intressen och reflektioner tar oss vidare i arbetet.

Varför har ni valt detta område?

Syftet med detta projekt är att göra barnen medvetna om ljus och skuggor men även att saker ljus kan brytas i olika färger och att vissa saker kan reflekteras i ljus.  Att undersöka och utforska och få förståelse för fysikaliska fenomen som skuggor, ljusets reflektion och färger, samt ljusets betydelse för växter.

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? Planen gäller för hela gruppen inne på Lyan. Vi kommer att jobba i två grupper (Eken och Björken). I dessa grupper så kommer vi sedan att dela in barnen i mindre grupper under projektets gång. 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi förväntar oss att barnen ska skapa förståelse för hur ljus och skugga hör ihop, vad ljus är och varför det behövs. Ljusets påverkan i det vardagliga livet (växter, djur och människor). 

Vi kommer att utforska och experimentera ljus med hjälp av ficklampor, overhead och solen. Vi kommer att undersöka skuggor med hjälp av olika föremål såsom ficklampor, solen, kroppen, olika material på förskolan och naturmaterial. Vi kommer att använda oss av internet efter olika material. 

I samband med reflekterande ljus undersöker vi reflexer och samtalar med barnen om varför vi ska använda dessa. Vi letar spegelbilder i naturen och experimenterar med speglar, för att se hur speglade föremål kan ändra form.

När vi undersöker ljusets färger, använder vi oss av prismor, vatten och cd-skivor för att skapa regnbågar

Till våren kommer vi kunna göra olika experiment med odlingar för att se hur ljuset påverkar växterna. 

Vi kommer även att läsa Pelles ficklampa av Jan Lööf under projektets gång. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: