Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogens djur

Skapad 2020-08-21 14:10 i Vallsta förskola Bollnäs
Förskola
Vi kommer att arbeta med några av skogens djur med start hösten 2020.

Innehåll

NULÄGE/BAKGRUND:

Vi har sett att barnen visat intresse för djur i den egna leken och vi vill arbeta vidare med detta. Vi vill även ge barnen en ökad förståelse för hur man gör/är och leker i skogen. 

SYFTE och MÅL:

Syftet med projektet är att ökad kunskap och nyfikenhet om djuren som lever i den svenska skogen. Vi vill även få in språk, digitalisering och hållbar utveckling i detta projekt. 

Målen:

- Pedagogerna arbetar för att barnen ska känna sig trygga i skogen utifrån en ökad förståelse för vilka som bor i skogen samt få en vana att vistas i naturen.

- Barnen ska få utökade begrepp och bli stärkta i det svenska språket kopplat till skogens djur.

- Barnen ska få möjlighet att använda digitala verktyg i skogen och använda sökfunktioner för att få fördjupad kunskap om djuren i skogen.

GENOMFÖRANDE

- Vi går till skogen en gång i veckan. 

- Böcker om djur och natur kommer att finnas tillgängliga för barnen. 

- Vi kommer att skapa i olika estetiska uttrycksformer.

- Vi samtalar kring skogens djur. 

- Vi tar med en lärplattan + ”ägget” till skogen för att ge barnen möjlighet att själva dokumentera vad de ser och upptäcker.

- Vi reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen efter aktiviteter. 

- Kontinuerliga Unikum-inlägg där vi dokumenterar barnens lärprocesser samt undervisningen som sådan.

- Vi ska ge barnen möjlighet och utrymme till stort inflytande över projektet, och att projektet tar "styrning" dit intresse och nyfikenheten vill.

 

DOKUMENTATION

Pedagoger dokumenterar löpande tillsammans med barnen. 

 

ANSVAR

Pedagoger på Aspen.

 

UPPFÖLJNING

Genom att samtala med barnen enskilt och i grupp.

Vi utvärderar på vara APT och avdelningsplaneringar och diskuterar hur vi ska gå vidare. Barnens lärprocesser kopplat till läroplansmålen.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: