Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smartare produkter - NTA

Skapad 2020-08-21 14:53 i Vifolkaskolan F-6 Mjölby
Grundskola 6 Teknik
Finns det risker med ny teknik eller är ny teknik bara av godo? Vi kommer diskutera drivkraften bakom teknikutvecklingen och samhällsfrågor med tekniskt innehåll. Hur smartare produkter är sammankopplade i elektroniksystem och hur det står i förhållande till ett hållbart och säkert samhälle. Du kommer att programmera enklare tekniska system med micro:bit.

Innehåll

Varför vi ska arbeta med det här:

Syfte med arbetsområdet är att eleverna ska känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till. De ska värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön. Analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den förändras och komma med förslag på tekniska lösningar. Stimulera elevers intresse för teknik. 

Det här kommer du att få undervisning om och utveckla dig i:

 • Identifiera drivkrafter bakom teknikutvecklingen som gör att produkter i vår vardag får fler funktioner med hjälp av elektronik och programmering.

 • Se mönster i den tekniska förändringen där vardagsprodukter blir digitala och uppkopplade.

 • Urskilja och identifiera konkreta exempel på tekniska produkter som med hjälp av programmering och elektroniska system kan uppfylla önskningar och lösa tekniska problem.

 • Analysera tekniska lösningar och se för- och nackdelar med dessa.

 • Värdera konsekvenser för individ, samhälle och miljö vid användning av digitala och uppkopplade produkter.

 • Använda grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering.

 • Utarbeta förslag till, och förbättringar av tekniska lösningar med hjälp av programmering och elektroniska komponenter.

 

Så här ska vi arbeta:

 

 • Arbeta med Nta - temat “Smartare produkter”

 • Gemensamma genomgångar. 

 • Gruppdiskussioner

 • Parövningar

 • Programmering med micro:bit.

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas: 

Kunskaperna kommer att bedömas hur väl du har uppnått dem.  Bedömningen kommer att ske genom:

 • Lyssnar på hur du deltar i diskussioner.

 • Tittar hur du genomför programmeringen med micro:bit.

 • Olika små uppföljningar - där du får skriva eller berätta vad du kan. (Skrivtavlor, “exit ticket, m.m.)     

 • Test där du ska programmera. 

Så här ser kunskapskraven ut i 6:an utifrån skolverkets kunskapskrav med texter på enklare svenska från HEJA.  

E

C

A

Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.

Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans..

Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.Du kan ge exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt. 

Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett ganska bra sätt. Du gör enkla fysiska eller digitala modeller.

Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett bra sätt. Du gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.

Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du undersöker och testar olika ideér på ett mycket bra sätt. Du gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.

Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.

Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt. 

Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt. 

Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt. 

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. (fördelar och nackdelar) 

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. (fördelar och nackdelar) 

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö. (fördelar och nackdelar) 


                                        

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: