Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5

Skapad 2020-08-21 15:03 i Högastensskolan Helsingborg
En planering över engelskan i år 5.
Grundskola 5 Engelska
I engelskaundervisningen i årskurs 5 ska du få bygga på de kunskaper du redan har. Vi ska arbeta utifrån de fyra förmågorna - läsa, skriva, lyssna och tala. Du ska få möjlighet att utöka ditt ordförråd, förbättra din läs- och hörförståelse samt kunna skriva egna enkla texter på engelska.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla dina kunskaper i engelska genom att arbeta med de fyra förmågorna - läsa, skriva, lyssna och tala. 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

 • Läsa olika texter på engelska  
 • Redogöra för innehållet i en läst text, till exempel svara på frågor om innehållet
 • Lyssna på tydligt talad engelska från till exempel filmer och andra medier och förstå innehållet
 • Redogöra för innehållet för något du hört, till exempel genom att svara på frågor eller muntligt svara på frågor om innehållet
 • Uttrycka dig i skrift och tal

Aktiviteter

 • Gemensamma genomgångar av texter vi läser - högläsning och översättning
 • Läsa engelska texter och svara på frågor
 • Skriva enkla texter på engelska 
 • Arbetsuppgifter kring engelska texter och grammatik 
 • Lyssna på engelska texter som vi diskuterar kring och svarar på frågor till 
 • Tala på engelska under lektioner, inviduellt för mig, i par/grupp 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån hur du:

 • Redogör för innehållet i en text du läst
 • Visar att du förstått när du lyssnat på talad engelska
 • Kan uttrycka dig skriftligt på engelska
 • Kan tala och ställa frågor på engelska 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska 5

Ny nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ordförråd
Du har ett begränsat ordförråd och behöver stöd för att göra dig förstådd.
Du har ett ganska bra ordförråd som du kan använda på enkelt sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett bra ordförråd som du kan använda på bra sätt för att göra dig förstådd.
Du har ett mycket bra ordförråd som du kan använda på mycket bra sätt för att göra dig förstådd.
Lyssna
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Läsa
Du behöver stöd för att förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska och förstår tydliga detaljer.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska och förstår viktiga detaljer.
Tala
Du behöver stöd för att kunna uttrycka dig på engelska.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du kan välja någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Skriva
Du behöver stöd för att kunna skriva och uttrycka dig när du skriver olika texter
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Arbetet i klassen
Du ställer nästan aldrig frågor eller visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen
Du ställer frågor ibland och visar ibland dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor och visar dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Du ställer frågor ofta och visar ofta dina kunskaper muntligt genom att räcka upp handen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: