Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7f v 34-43 svenska

Skapad 2020-08-21 16:08 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Arbete kring boken "En ö i havet" samt filmatiseringen med samma namn.
Grundskola 7 Svenska
Höstens första arbete blir ett sagotema. Vi ska läsa sagor och du ska även skriva en egen saga. Dessutom hinner vi läsa en gemensam bok.

Innehåll

Mer information om de olika momenten kommer du att hitta i teams.

Planeringen är preliminär. 

 

v

 

Lektionsinnehåll

Bedömning

35

Välkomna 

 

 

ti

Lära känna varandra

 

 

on

Bok 1 Isdraken

 

36

Det här är jag nu ht 20 skriva, göra svenskmapp

 

 

ti

Tips från coachen studieteknik:

 

 

on

Isdraken samtal 1, tips från coachen:

Samtala

37

Sagotema  förkunskaper 

 

 

ti

Saga ursprung

 

 

on

 Isdraken 2 

Samtala

38

Folksagor

 

 

ti

Isdraken 3

 Samtala

 

on

Temadag

 

39

 Sagornas uppbyggnad 

 

 

ti

 Konstsagor  

 

 

on

 Konstsagor

 

40

 Skriv en saga – planera 1 

 

 

ti

 Planera 2

 

 

on

 Isdraken 4

Samtala

41

 

 

 

ti

Skriv en saga: Utkast 1

 

 

on

Bokredovisning Isdraken

Tolka litteratur, läsförståelse

42

Utkast 2

 

 

ti

Kamratrespons

Ge respons

 

on

Ny bok: bok 2 

 

43

Renskriva

Bearbeta efter respons

 

ti

Renskriva

 

 

on

Lämna in din saga  Boksamtal 1

skriva/gestalta

 

Uppgifter

  • Isdraken

  • Saga

Matriser

Sv
Isdraken

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar du mycket god läsförståelse.
Tolka
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra relativt underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välunderbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk
Samtala
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera boken genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Saga

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språklig kvalitet (skriva texter)
Du kan skrivit en saga med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du har skrivit en saga med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skrivit en saga med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Saga (skriva texter)
Din saga innehåller sagodrag
Din saga innehåller relativt många sagodrag
Din saga innehåller många sagodrag
Gestalta, dramaturgi
Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. .
Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad
Respons - ge
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett fungerande sätt.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad [...] på ett väl fungerande sätt.
Respons - bearbeta text
Du har, utifrån respons, bearbetat din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har, utifrån respons, bearbetat din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt. ...
Du har, utifrån respons, bearbetat din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: