👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - lyssna och förstå

Skapad 2020-08-21 16:34 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9
Vi lyssnar på låttexter och översätter texterna. Vi plockar ut ord som vi inte förstår och gör gloslistor. Läxa under vecka 35. Vidare arbetar vi i vår engelskabok Champ 5 med olika texter som vi läser, översätter, lyssnar på och skriver om. Vi lyssnar på nyhetsprogrem. Återkommande glosförhör varje vecka med ord från den text vi läser och arbetar med. Tidsperioden sträcker sig från vecka 35 till vecka 38. Den förmåga jag bedömer under denna period är LYSSNA.

Innehåll

Första låten: "If I were a boy" - glosor till texten:  wanted, beer, guys, confronted, stick up for me, hurts, destroyed 

Andra låten: "Knocking on heavens door" - glosor till texten: badge, away, anymore, heaven, guns, shoot, cloud

Tredje låten: "You´ve got a friend" - glosor till texten: troubled, loving care, nothing is going right, darkest night, see you again, is call, turn dark

Till fredag blir alltså glosorna dessa:

wanted

beer

guys

confronted

stick up for me

hurts

destroyed

badge

away

anymore

heaven

guns

shoot

cloud

troubled

loving care

nothing is going right

darkest night

see you again

is call

turn dark

 

Dessa glosor lär du dig betydelsen på och placerar in rätt i låttextens lucka på fredag vecka 35

 

Matriser

Engelska år 5 Läsa, lyssna och tala

Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tala
Att formulera sig och kommunicera i tal.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig mycket enkelt och till viss del begripligt med fraser och meningar. Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig mycket enkelt och till viss del begripligt med ord, fraser och meningar. Jag kan prata lite engelska så att någon annan förstår. Jag kan berätta om mig själv, mina intressen och om min dag. Jag kan klockan (hel, halv och kvart) på engelska.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Jag kan prata engelska så att någon annan förstår. Jag kan berätta om mig själv, mina intressen och om min dag. Jag kan klockan på engelska.
Eleven kan i muntliga framställningar av olika slag formulera sig med fraser och meningar. Eleven kan i muntlig interaktion uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Jag kan prata ganska mycket engelska så att någon annan förstår. Jag kan berätta om mig själv, mina intressen och om min dag. Jag kan även berätta om andra saker.Jag är säker på klockan på engelska.
Läsa
Att förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Eleven kan förstå delar av det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med till viss del godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår en del av det jag läser på engelska. Jag kan berätta något om det jag läst och jag förstår lite av en skriven instruktion eller budskap på engelska.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår det mesta av det jag läser på engelska. Jag kan berätta några saker om det jag läst och jag förstår det mesta av en skriven instruktion eller budskap på engelska.
Eleven kan förstå helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår det jag läser på engelska. Jag kan berätta om det jag läst och jag förstår en skriven instruktion eller ett budskap på engelska.
Lyssna
Att förstå och tolka innehållet i talad engelska.
Eleven kan förstå delar av det mest väsentliga av innehållet i talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med till viss del godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår lite av det som någon säger på engelska. Jag kan berätta något om det som sagts och jag förstår lite av ett muntligt budskap eller instruktion.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår det mesta av det som någon säger på engelska. Jag kan berätta några saker om det som sagts och jag förstår det mesta av ett muntligt budskap eller instruktion på engelska.
Eleven kan förstå helheten i talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. Jag förstår det som någon säger på engelska. Jag kan om det som sagts och jag förstår ett muntligt budskap eller instruktion på engelska.