Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete med "Pick A Colour" i förskoleklass

Skapad 2020-08-21 19:46 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Läsårsplanering för engelska i årskurs 1 som utgår från programserien Pick a colour från www.urskola.se.
Grundskola F Engelska
Ett temaområde som utgår från serien "Pick A Colour" från UR Skola som syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga tala engelska.

Innehåll

Lärandemål:

 • utveckling av din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig samt  
 • utveckling av din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, öva dialoger och fraser på engelska samt genom att skriva på engelska. 

 

Innehåll: 

 • avsnitt 1:   My name
 • avsnitt 2:   Family
 • avsnitt 3:   Body
 • avsnitt 4:   Food
 • avsnitt 5:   Clothes
 • avsnitt 6:   What I like
 • avsnitt 7:   Animales
 • avsnitt 8:   School
 • avsnitt 9:   Move around
 • avsnitt 10: The week
 • hälsningsfraser
 • familjeord
 • kroppsdelar
 • frukter och grönsaker
 • klädesplagg
 • siffrorna 0-10
 • färger

             

 

Bedömning:

Du visar att du har nått lärandemålen genom att:

 • delta aktivt i genomgångar
 • delta aktivt i gemensamma övningar
 • delta aktivt i lekar, sånger och ramsor 
 • delta i samtal i mindre grupper och par 
 • svara på enkla frågor
 • peka på rätt färg, föremål, djur, klädesplagg eller annat när du hör det på engelska samt
 • följa enkla uppmaningar, exempelvis sit down.

    

 

Flea and Bug!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska läsår 2020/2021

Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Lyssna
 • En
Förstår ibland när någon hälsar. Förstår enstaka enkla instruktioner t ex från lärare.
Förstår när någon hälsar. Förstår flera enkla instruktioner.
Förstår när någon mycket enkelt berättar om sig själv och sin familj.
Tala
 • En
Kan till viss del sjunga med i några sånger. Kan till viss del säga hur gammal jag är.
Kan sjunga med i några sånger och börjar kunna flera ord. Kan säga hur gammal jag är.
Kan säga namn på enstaka saker som kläder, mat, familj.
Samtala
 • En
Kan till viss del hälsa på någon och säga hejdå. Kan till viss del säga varsågod och tack.
Kan hälsa på någon och säga hejdå. Kan säga varsågod och tack.
Börjar fråga vad någon heter och svarar på enkla frågor som någon ställer till mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: