Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsmusik åk 8

Skapad 2020-08-21 21:06 i Anneroskolan Helsingborg
Lyssna på musik från olika världsdelar beskriva dem och göra jämförelser mellan dem.
Grundskola 9 Musik
Världsmusik Vi lyssnar på musik från olika världsdelar beskriver dem och göra jämförelser mellan dem.

Innehåll

syfte

Du ska som elev få möjlighet att utveckla dina förmågor att:

...resonera om musikens olika funktioner.

...resonera kring vilken betydelse musiken har och har haft för individer och samhällen.

...urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag fån olika genrer, epoker och kulturer.

...urskilja olika instrument och instrumentgrupper.

...beskriva vilka funktioner instrument och instrumentgrupper har i olika sammanhang.

innehåll

På lektionerna jobbar ni med att lyssna på och ta reda på fakta om musik från de olika länderna. Besvara frågorna nedan. Arbetet avslutas med att ni redovisar för resten av gruppen vad ni kommit fram till.

 

Världsmusik

 

Öppna ”Världsmusik” i ”Musikrum Rickard” med världskartan fylld med länkar. Bestäm dig nu för två filmklipp som du tycker verkar intressanta. Du ska nu göra jämförelser och nämna likheter och skillnader mellan klippen. Här är exempel på några frågor som din text kan besvara. Glöm bara inte att det ska vara en sammanhängande text med fullständiga meningar och inte bara korta svar.

Utifrån din text ska du berätta/redovisa för gruppen vad du kommit fram till.

 1. Vilket land och vilken världsdel kommer musiken ifrån?
 2. Vad heter instrumentet eller instrumenten?
 3. Är det blåsinstrument, stränginstrument, stråkinstrument eller slagverksinstrument eller något annat?
 4. Verkar det vara instrument som de har byggt själva? Varför då och hur då? Vilka material?  Behöver instrumenten ström?
 5. Hur många är det som spelar? Grupp eller solo? Finns det någon ”ledare” i bandet? 7. Är det män eller kvinnor som spelar?
 6. Sjunger dom? Män eller kvinnor?
 7. Dansar man till? Män eller kvinnor? I så fall hur?
 8. Hur ser miljön runtomkring ut? Natur, stad, inomhus, utomhus, varmt, kallt, kläder m.m.
 9. Ser man någon publik? Vad gör i så fall dom? Är det turister eller folk som bor där? Varför?
 10. Beskriv hur musiken låter. Påminner det om någon annan musik du tidigare hört?
 11. Är det proffs eller amatörer som spelar/dansar/sjunger? Hur märker man det?
 12. Skulle du vilja lära dig spela sådan musik? Varför?
 13. Är det festmusik eller avkopplande musik eller ”konsertmusik” eller verkar musiken ha någon annan uppgift?
 14. Är musiken uråldrig eller ganska ny? Hur märker man det?
 15. Förekommer sådan musik eller sådana instrument i modern popmusik idag? Vilka låtar, artister, grupper?
 16. Dessa likheter kan jag se.
 17. Dessa likheter kan jag höra.
 18. Dessa skillnader kan jag se.
 19. Dessa skillnader kan jag höra.
 20. Vad heter musikstilen?

 

Skriftligt redovisning och muntligt redovisning.

 

Uppgift med tydliga instruktioner ligger i Google Classroom.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: