👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2020-08-21 21:39 i Fajansskolan Falkenberg
Vi arbetar praktiskt och digitalt med antalsuppfattning, förklarar likhetstecknet och arbetar med enklare addition. Teoretiskt arbetar vi med materialet Matteeldorado
Grundskola 1 Matematik
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt för att du ska få en god antal och taluppfattning upp till 100. Vi arbetar med Ipads och spelar spel. Du tränar dig på att skriva siffror och att kunna fortsätta mönster. Vi kommer jobba med sambandet mellan addition och subtraktion. Likhetstecknets betydelse, större än och mindre än. Vi kommer även lära oss den analoga klockan.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Bedömning:

Bedömning, vad

Du visar att du har förståelse för antal och kan koppla rätt antal till rätt siffra

Beräknar uppgifter med addition och subtraktion

Använder och har förståelse för matematiska begrepp

Bedömning, hur

Du är delaktig i genomgångar och visar dina kunskaper

Tar del av dina skriftliga uträkningar

Lyssnar på dina muntliga förklaringar

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar praktiskt inomhus och utomhus, vi använder Ipads, spelar spel och räknehäfte m.m. Vi utgår från Prima matematik och LGR11. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3