Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik årskurs 5 läsåret 2020/2021

Skapad 2020-08-21 22:05 i Anneroskolan Helsingborg
Grundskola 4 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

 

Detta ska vi jobba med under läsåret 2020/2021

 • lära sig om olika musikstilar
 • utveckla kunskap om olika instrument och  instrumentgrupper.
 • använda musik med andra uttrycksformer.
 • lära sig grunder i musikteori
 • skapa egen musik i grupp 
 • spela enkla rytmer
 • melodispel och ackordspel
 • analysera musik med hjälp av musikord och musikbegrepp
 • upplevelse och påverkan av musik
 • sång

 

Kopplingar till läroplan

 •  

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna. Ibland genom praktiskt utförande och ibland på en mer teoretisk grund.

 • Din förmåga och entusiasm att sjunga i grupp.
 • Din förmåga att lära dig musikord, musikaliska begrepp och skriva en del noter.
 • Din förmåga att hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen.
 • Dina kunskaper om instrumentfamiljerna.
 • Din förmåga att tillägna dig nya musikaliska kunskaper
 • Din förmåga att bidra till musikaliskt skapande i grupp.
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: