Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundämnen, kemisk förening, kemisk reaktion

Skapad 2020-08-22 09:47 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 NO (år 1-3)
Vad är ett grundämne? Kemisk förening? Är det verkligen en kemisk reaktion när is smälter?

Innehåll

Grundämnen, kemisk förening och kemisk reaktion.

 

Syfte

Arbetet med grundämnen, kemiska föreningar och kemiska reaktioner syftar till att utveckla din förmåga att:

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska

samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:

Kemin i naturen

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp

och oförstörbarhet. 

 • Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast

form, flytande form och gasform

 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi

och mystik till modern vetenskap

 • Enkla systematiska undersökningar,  utförande och utvärdering.

 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga

    rapporter.Arbetssätt

 • föreläsningar

 • genomgångar

 • film

 • laborationer i grupp

 • enskilda laborationer

 

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång samt med ett avslutande prov

 

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och

andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa

med viss användning av kemins begrepp. Eleven kan även föra enkla resonemang om

uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp

som fotosyntes och förbränning.

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Förtydligande av kunskapskraven

Du  behöver visa att:

du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad av atomer och molekyler.

du vet skillnaden mellan en kemisk förening och ett grundämne

du vet vad en kemisk reaktion är och kan ge exempel på kemiska reaktioner

du vet hur fotosyntes och förbränning fungerar och kan resonera kring luftens och vattnets uppbyggnad

du kan berätta om naturvetenskapliga upptäckter och hur/vad de har förändrat för människor

Begrepp

Atom, molekyl, kemisk förening, grundämne, proton, neutron, elektron, atomkärna, periodiska systemet, fast form, flytande form, gasform, avdunsta, smälta, kondensera stelna, fotosyntes, förbränning, laboration
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: