Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-08-22 09:41 i Björndammens skola Partille
Grundskola F – 9
Ett arbetsområde om de fem världsreligionerna.

Innehåll

LPP religion 

Syfte:

Arbetet med världsreligionerna syftar till att du ska utveckla följande förmågor:

  • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll:

För att utveckla ovanstående förmågor använder vi följande centrala innehåll:

  • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

  • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kunskapskrav

Efter avslutat arbete behöver eleven visa att:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla/utvecklade/välutvecklade  resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

 Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.Arbetssätt

pararbete, genomgångar, film, eget arbete, textläsning, diskussioner.

 

Begrepp

Vi gör en gemensam begreppslista

 

Bedömning

 

Du kommer bedömas under arbetets gång samt med ett avslutande prov.

 

Matriser

Lärandematris världsreligionerna

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan några viktiga platser och traditioner inom världs- religionerna. Berätta om hur livet som religiös är. har kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna har ... kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna
kan säga vilka de fem världsreligionerna är. Kan berätta om 2 religioners viktiga platser och traditioner samt hur man lever i den religionen idag, varav en är kristendom. grundläggande
kan berätta om några av religionernas viktigaste platser. Kan redogöra för några traditioner från religionerna. Kan berätta om hur religion påverkar människor. goda
kan berätta om världsreligionernas viktigaste platser. Kan redogöra för religionernas traditioner. Kan redogöra för hur ett religiöst liv i alla religionerna ser ut. mycket goda
kan diskutera likheter och skillnader mellan världs- religionerna. föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. föra … resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
kan diskutera likheter och skillnader mellan någon religion och kristendom enkla
kan diskutera likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom,islam) utvecklade
kan hitta likheter och skillnader mellan alla världsreligioner samt kunna diskutera dem. välutvecklade
kan berätta om några kristna högtider och traditioner och hur de påverkar oss idag kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra ... jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu
kan berätta om julen och påsken, varför och hur vi firar dem förr och nu. enkla
kan även berätta om två ytterligare kristna traditioner, varför och hur vi firar dem förr och nu. utvecklade
kan berätta om flertalet av de kristna traditionerna och hur de påverkar vårt samhälle idag. välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: