Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 5 - Demokrati och politik HT20

Skapad 2020-08-22 10:34 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Vi lär oss om demokrati och beslutsfattande samt hur olika val går till. Vi tittar närmare på vad en kommun är och hur den fungerar.
Grundskola 5 Samhällskunskap Svenska
Vad menas med demokrati? Vad innebär motsatsen, diktatur? Hur går det till i olika val. Vilka partier finns i riksdagen och vad vill de? Hur gör man för att påverka beslut? Det är några frågor som vi ska hitta svar på under det här arbetsområdet.

Innehåll

Mål

Du ska:
• Förstå vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas.
• Veta hur du kan påverka ett beslut.
• Förstå vad skillnaden är mellan riksdag och regering samt veta hur Sverige styrs.
• Veta vad de största politiska partierna heter i Sverige och skillnader mellan dem. 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att genomföra diskussioner och samarbetsövningar som bygger på demokratiska grunder.
 • Vi kommer att förtydliga den demokratiska processen i t ex klassråd.
 • Vi kommer att läsa ur och arbeta i Utkik Samhällskunskap
 • Vi kommer att titta på UR:s serie Dröm om demokrati och diskutera programmen.
 • Du kommer att få bilda ett eget parti och bestämma vilka frågor som är viktiga och aktuella för dig där du sedan får debattera kring din huvudfråga.
 • Du kommer också att få delta i ett val i klassen genom att rösta på dina kamraters partier.
 • Du kommer att arbeta med uppgifter både enskilt och i grupp

Det här bedömer vi:

Dina faktakunskaper om demokrati, diktatur, Sveriges statsskick, partierna i riksdagen och hur riksdagsval går till.  

Dina resonemang om hur demokratiska värden och principer hör ihop med vår vardag i skolan.

Hur du kan resonera om hur  personer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.

Hur du kan resonera om vad som kan begränsa människors möjligheter att påverka.

Din muntliga förmåga när du framför ditt partiprogram. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Demokrati och val

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - politiska strukturer
 • Sh  E 6
Du har till viss del kunskaper om politiska strukturer i samhället.
Du har grundläggande kunskaper om politiska strukturer i samhället.
Du har goda kunskaper om politiska strukturer i samhället.
Undersöka och se samband
 • Sh  E 6
Du kan till viss del undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver något samband.
Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Du visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begreppsförmågan
Förståelse och användning av begrepp t ex diktatur och demokrati
 • Sh  E 6
Du visar att du förstår några politiska begrepp vi arbetat med. Du kan till viss del använda dem på ett fungerande sätt.
Du förstår innebörden av de politiska begrepp vi arbetat med. Du använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar god förståelse av de begrepp vi arbetat med. Du använder de politiska begreppen vi arbetat med på ett relativt väl fungerande sätt.
Analysförmågan
Människors möjligheter att påverka
 • Sh  E 6
Du kan med hjälp föra resonemang om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du kan med hjälp diskutera saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Du kan föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Kommunikativa förmågan
Uttrycka ståndpunkter och argumentera
 • Sh  E 6
Du uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du kan med hjälp föra resonemang och argumentera.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du för enkla resonemang med till viss del underbyggda argument.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du kan föra resonemang med underbyggda argument
Analysförmågan
Demokrati och demokratiska beslut.
 • Sh  E 6
Du har en del kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar demokratiska beslut. Du diskuterar till viss del hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i vardagen.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar demokratiska beslut. Du visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar demokratiska beslut. Du visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Samtala
 • Sv  E 6
Du kan med stöd samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Muntligt framförande
 • Sv  E 6
Du kan med stöd förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du anpassar till viss del ditt framförande till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: