Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt i naturen

Skapad 2020-08-22 10:13 i Figeholmskolan Oskarshamn
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Grupper och arter av djur och växter. Fokus på: barr- och lövträd, däggdjur, insekter, fåglar, fiskar, groddjur, kräldjur, daggmaskar, fjärilar och grodor.

Innehåll

Vad?

Undervisningens innehåll:

 • samband och förändringar i naturen
 • livscykler
 • observationer av årstider
 • namnge djur och växter
 • gruppera och sortera dem efter egenskaper
 • enkla näringskedjor

 

Hur?

Undervisningens genomförande:

 • lärarledda genomgångar och diskussioner
 • par- och gruppuppgifter
 • gemensamma och enskilda uppgifter
 • film
 • bilder
 • fältstudier i naturen och undersökningar
 • läsa texter som belyser ämnet
 • skriva texter som belyser ämnet

Hur blev det?

Bedömning av elevens förmåga att:

 • kommunicera sina kunskaper i ämnet
 • göra undersökningar, jämförelser och dokumentera
 • använda korrekta ämnesrelaterade begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Skriftlig omdömesmatris NO åk 1-3

Använda för årskursen anpassade kunskaper i NO.
Kan med lärarstöd kommunicera sina kunskaper.
Använder kunskaper för att kommunicera i ämnet.
Har en god kunskapsbaserad kommunikation som för resonemanget framåt.
Genomföra för årskursen anpassade systematiska undersökningar (laborationer, fältstudier) i NO.
Kan med lärarstöd genomföra och dokumentera undersökningar.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Kan utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar och dokumentera dem. Gör några jämförelser mellan egna och andras dokumenterade resultat och kan förklara eller ge exempel på varför resultaten blev som de blev.
Använda för årskursen anpassade ord och begrepp för att beskriva och förklara samband inom NO.
Känner till några ord och begrepp.
Använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar samband inom NO.
Använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden mellan begreppen.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: