Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMINE0, EK18 - Moment 1: Handelns historia

Skapad 2020-08-22 10:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Samhällskunskap
I det här momentet gör vi en historisk tillbakablick och tar reda på hur människor bedrev handel under olika historiska epoker.

Innehåll

Moment 1: Handelns historia

Vad? Kunskap om handel under olika epoker.

När? v.34-35

Hur? Se lektionsplanering nedan.

Varför? Historiska kunskaper hjälper oss att förstå vår nutid samt ger oss verktyg att forma framtiden.

Examinationer: Gruppredovisning av en epok (E/F)

 

Lektionsplanering

v.34

fre: Intro till kursen och start grupparbete

v.35

tis: Arbeta gruppvis med varsin epok

fre: GRUPPREDOVISNING

 

Material

Instruktion till gruppuppgiften

Gruppindelning

 

Uppgifter

 • Gruppredovisning: handelns historia

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
  Sam  -
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digitala och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
  Sam  -
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattinlägg, rapporter och essäer.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan översiktligt redogöra för handelskontakter och handelsrelationer utifrån olika perspektiv. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för hur olika förutsättningar och förhållanden påverkar och påverkas av olika aktörer. Eleven diskuterar också översiktligt några effekter av reglerande ingrepp i den internationella ekonomin.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling. I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder. Dessutom diskuterar eleven översiktligt deras styrkor och svagheter med hänvisning till olika källor.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E

Matriser

Sam
Internationell ekonomi

E
C
A
Redogöra
Redogöra för handelskontakter och handelsrelationer
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogöra
Förutsättningar och aktörer påverkar varandra
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Redogöra
Effekter av reglerande ingrepp i ekonomin
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Analysera
Internationella ekonomins orsaker och konsekvenser
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Analysera
Begrepp, teorier, modeller, metoder
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Analysera
Deras styrkor och svagheter med hänvisning till källor
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Diskutera
Internationella ekonomins betydelse för miljö och resursfördelning
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Översiktligt, enkla argument
Utförligt, välgrundade argument
Utförligt och nyanserat, välgrundade och nyanserade argument
Granska och tolka
Söka, granska, tolka information
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Granska och tolka
Källhänvisning
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Relevanta källor utifrån syftet
Relevanta källor utifrån syftet
Granska och tolka
Uttrycka sig strukturerat
 • Sam  E
 • Sam  C
 • Sam  A
Formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Formulera sig självständigt i förhållande till källorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: