Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva åk 1

Skapad 2020-08-22 11:29 i Nykils skola Linköping
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Mål

Läsa

 • Koppla ihop bokstav och bokstavsljud
 • Höra hur många ljud ett ord består av
 • Identifiera första och sista ljudet i ord
 • Ljuda samman bokstäver till ord
 • Läsa vanligt förekommande ord som ordbilder
 • Läsa enkla meningar
 • Förstå en texts innehåll

Skriva

 • Kunna skriva alla bokstäver rätt
 • Kunna skriva med läslig handstil och med digitala verktyg
 • Göra mellanrum mellan ord
 • Använda gemener och versaler på rätt sätt
 • Skriva enkla meningar med stor bokstav i början och avsluta med punkt

 

Arbetssätt

Du kommer:

 • Arbeta med bokstäver och bokstavsljud i vårt bokstavsarbete
 • Lyssna efter bokstavsljud
 • Träna på att identifiera hur många bokstavsljud och var i ordet de finns
 • Arbeta med ordkort och ordbilder
 • Träna på att förstå och tolka enkla texter, exempelvis genom diskussioner
 • Träna på att läsa med hjälp av olika lässtrategier
 • Läsa Huset på Alvägen, både i skolan och som läsläxa
 • Läsa andra böcker efter din läsförmåga, både analogt och digitalt
 • Skriva enkla ord och meningar
 • Träna på stor bokstav, mellanrum och punkt
 • Skriva för hand och med hjälp av digitala verktyg

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Ljuda ihop och läsa korta ord
 • Läsa enkla meningar och texter
 • Förstå, tolka och resonera kring enkla texter
 • Med läslig handstil kunna skriva alla bokstäver
 • Använda mellanrum och punkt
 • Kunna skriva enkla meningar eller texter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: