Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djurens indelning och utveckling

Skapad 2020-08-22 12:33 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi utgår från dig och dina möten med olika djur och kryp. Vilka är lika till utseende, levnadssätt och utveckling?

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • undersöka och klassificera djur
 • använda biologins ord och begrepp för att beskriva djur och deras indelning och utveckling

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • känna igen och namnge några djur och insekter som finns i vår natur
 • göra enkla sortering och beskriva sorteringen med begrepp från biologin, tex ryggradsdjur, insekter, antal ben, däggdjur, art
 • enkelt berätta om däggdjurens och människans evolution.

Viktiga begrepp:

 • däggdjur
 • ryggradsdjur
 • ryggradslösa djur
 • spindeldjur
 • grod- och kräldjur
 • insekt
 • fågel
 • fisk
 • evolution
 • utveckling
 • klassificering
 • art

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • läsa fakta, enskilt och tillsammans
 • se faktafilmer om djur och evolution
 • prata, diskutera och samtala om texter och filmer
 • göra sorteringar av djur efter olika riktlinjer
 • dokumentera arbetet med ord, bild och text i våra NO-böcker

Du kommer möta digitala verktyg i undervisningen genom:

 • digitala genomgångar
 • du kan visa ditt arbete på Unikum och lägga bilder på din lärlogg
 • du får leta information på NE junior

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • att vi utgår från dig och dina kompisars möten med djur och upplevelser i naturen
 • att arbetssätten är elevaktiva och förutsätter samarbete

Du kommer få visa din kunskap genom:

Formativ och summativ bedömning

 • observationer och samtal under arbetets gång
 • din dokumentation i NO-boken

Övrigt:

https://app.studi.se/l/djurens-taxonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: