Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3 ABC-klubben

Skapad 2020-08-22 12:41 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Nyckeln till skatten, ABC-klubben. Läsåret 2015-2016.
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
ABC klubben Nyckeln till skatten. Genom detta arbetsmaterial får vi följa ABC-klubbens Asta, Bea och Cesar. I årskurs 3 får barnen nys om en försvunnen guldskatt från Vikingatiden. Olika spår leder ABC-klubben allt närmare ett svar på gåtan. Men det är fler personer än dem som är ute efter skatten. I arbetsmaterialet ingår en läsebok, arbetsbok och en del med språknycklar där vi tränar på de olika texttyperna, stavningsregler, lässtrategier och meningsbyggnad. Vi kommer även att använda oss av andra kompletterande läromedel under läsåret.

Innehåll

 

Undervisning

- Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan, högt, i par och enskilt. Därefter arbetar vi i arbetsboken med varje kapitel. Du tränar sedan på texten hemma som läsläxa. 

- Vi tränar på de olika lässtrategierna: göra kopplingar, skapa inre bilder, sammanfatta, förutspå, reda ut svåra ord och ställa frågor till texten.

- Vi tränar stavningsregler och skrivregler.  

- Vi tränar på att följa både muntliga och skriftliga instruktioner. 

- Vi arbetar med att läsa olika texttyper enskilt, i par och tillsammans, där vi tittar på texternas specifika drag. (cirkelmodellen)

- Vi skriver berättande texter och faktatexter med hjälp av olika stödmallar.

- Vi bearbetar texterna efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

- Vi skriver på dator och för hand.

- Vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra genom textsamtal eller muntliga redovisningar.

 

 

Bedömning

Du kommer bedömas:

På de berättande, instruerande och faktatexter du skriver. 

När du läser högt med lärare eller i par.

När du svarar på frågor till olika typer av texter.

När du deltar i textsamtal eller håller muntliga redovisningar.

 

Konkretiserade mål

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: