Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 4A Läsåret 20/21

Skapad 2020-08-22 12:47 i Sjötorpsskolan Huddinge
Grundskola F
I svenska tränar vi på att läsa, skriva, lyssna och prata med varandra. Vi kommer under årskurs 4 att arbeta med och utifrån boken "Mio min Mio" av Astrid Lindgren. Vi kommer även att använda oss av läromedlet Zick Zack.

Innehåll

SVENSKA

Planeringen sträcker sig över hela läsåret

 

Syfte:

Formulera sig  och kommunicera i tal och skrift.

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

Söka information från olika källor och analysera dessa.

Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Centralt innehåll:

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons  på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolan ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt  berättande för olika mottagare  om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntligt presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter  i form av  skönlitteratur,  lyrik, dramatik, sagor och myter.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad, miljö- och person beskrivningar samt deras ord och begrepp.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Till exempel: faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texters  innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Språkliga strategier för att minnas och lära. Till exempel tankekartor och stödord.

 

Konkretisering av mål:

 

Du ska kunna:

- uttrycka dig när du pratar och skriver

- läsa och analysera olika texter 

- anpassa ditt språk till dem som lyssnar eller läser eller till ditt budskap eller situationen

- välja och använda metoder som gör att du förstår eller blir förstådd

- känna igen vad som är typiskt för svenskan och använda regler för hur man pratar och skriver

- söka information från olika källor och värdera dem

 

 

Arbetssätt:

 

Textbok, arbetsbok.

Högläsning  i grupp och i par.

Lyssningsövningar.

Skrivövningar gemensamt och enskilt.

Grundläggande grammatik.

Veckans ord.

Filmer, TV-program.

Kahoot

Elevspel etc.

Varierat arbetssätt så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.

Varierad undervisning för att stimulera alla elever.

 

 

 

Bedömning

 

 

Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta under lektionerna: lyssna, svara, reflektera, berätta, jämföra, diskutera och sammanfatta.

Du kommer att få möjlighet att  visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt under arbetsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • TEST

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: